11.,16.,18.01.2024|Krāslava| Bezmaksas mācības "Lauksaimniecības dzīvnnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (slauccamās govis)"

Datums: 
11. Janvāris, 2024 līdz 18. Janvāris, 2024
Reģions: 
Vieta: 
Krāslava

SIA LLKC Krāslavas konsultāciju birojs aicina lauksaimniekus uz bezmaksas mācībām klātienē "Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (slaucamās govis)".
Mācību norise: 2024. gada 11. un 16. janvārī Krāslavas konsultāciju birojā, Skolas ielā 9, Krāslavā, Krāslavas novadā, LV-5601. 18. janvārī izbraucot uz z.s. Dravnieki, Nīcgales pagastā, Augšdaugavas novadā un z.s. Spēkoņa, Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Kopējais mācību ilgums: 16 akadēmiskās stundas.
Lektori: Anda Leikuma, Anita Miltiņa.

Mācībās jāpiedalās trijās mācību dienās!

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības/meža zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

Par dalību mācībās tiks izsniegti apliecinājumi.
Informācija tereza.brazevica@llkc.lv, t. 26320141 - Terēza Brazeviča

Mācības tiek nodrošinātas Lauku Attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi" apakšpasākuma "Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi" ietvaros, LAD Līguma Nr. 10.2.1-2.36/23/P21.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.
Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, audio un video ierakstu veikšana ar mērķi atspoguļot pasākuma gaitu.Uzņemtais materiāls var tik reproducēts, izplatīts vai publicēts organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Kontaktinformācija: 
Terēza Brazeviča,mob.26320141, e-pasts: tereza.brazevica@llkc.lv
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: