Informatīvais seminārs "Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz apkārtējo vidi un negatīvās ietekmes mazināšanas pasākumi"

Datums: 
19. Oktobris, 2022
Reģions: 
Vieta: 
LLKC Rēzeknes birojs

19.oktobrī plkst.10.00 Rēzeknes konsultāciju birojs rīko semināru “Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz apkārtējo vidi un negatīvās ietekmes mazināšanas pasākumi”. Seminārā tiks runāts par prasībām piesārņojuma ierobežošanai attiecībā uz kūtsmēslu un lauksaimniecības atkritumu apsaimniekošanu, kā arī par dabas resursa nodokļa piemērošanu un aprēķināšanu. Ja ir konkrēti jautājumi attiecībā uz minēto tēmu, sūtiet uz norādīto e-pastu līdz 18.oktobrim.
Seminārs notiks ZOOM tiešsaistes platformā. Lūgums par dalību obligāti zvanīt vai rakstīt Sanitai Geduševai. Mob.tel. – 26524227, e-pasts: sanita.geduseva@llkc.lv

Kontaktinformācija: 
Sanita Geduševa, tālr.nr.26524227, sanita.geduseva@llkc.lv
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: