ZOOM| Mācības "Kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas lopkopības produkcijas ražošana "( Piena Lopkopība)

Datums: 
15. Novembris, 2021 līdz 25. Novembris, 2021
Vieta: 
Tiešsaistē ZOOM

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Aizkraukles birojs rīko 16 stundu mācības piena lopkopībā - Kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas lopkopības produkcijas ražošana.
Mācībās iegūsiet zināšanas par produkcijas kvalitātes rādītājiem un tos ietekmējošiem faktoriem (viennozīmīgi piena kvalitāte!!!!!); barības veidu nozīme dzīvnieku ēdināšanā un ēdināšanas pamatprincipi ( stāsts par telīšu izaudzēšanu līdz kvalitatīvai slaucamai govij); produkcijas kvalitātes nodrošināšanas organizācija saimniecībā un ražošanas izmaksu aprēķināšana (īpaši ņemot vērā patreizējās izmaksas lopkopībā).

Lektori: Anita Miltiņa (Lopkopības konsultante, SIA LLKC)
Aija Vīgnere ( Madonas biroja vadītāja / Ekonomikas konsultants, SIA LLKC)

Mācības plānotas no 15.11.2021. līdz 25.11.2021, no plkst. 10:00-13:30.
Mācības notiks tiešsaistē ZOOM platformā. Paredzētas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības. Vienas nodarbības ilgums 4 akadēmiskās stundas.
! Sīkāku mācību programmu skatīt pielikumā.
Mācību grupa ar līdzfinansējumu! – 30.25 EUR (ar PVN)
Pamatapmācību dalības maksa atkarīga no l/s iesaistītās personas neto apgrozījuma (līdz 15000, vai >15000 EUR)
Piemērota personām, kam nepieciešama kvalifikācijas celšana (punktiņi) pārraudzībā, dzīvnieku mākslīgā apsēklošanā, vērtēšanā (piena lopkopībā).
Pieteikšanās OBLIGĀTA līdz 13.11.2021!!!
LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD Līguma nr. LAD131118/P44
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
Informējam, ka mācību laikā iespējama fotografēšana, filmēšana, audio un video ieraksta veikšana.
Kontaktinformācija:
Aizkraukles KB vadītāja: Madara Vēvere, tel. 22431941, madara.vevere@llkc.lv SIA LLKC Aizkraukles KB Uzņēmējdarbības konsultante Valentīna Beča, tālr.26158775, valentina.beca@llkc.lv

Kontaktinformācija: 
Madara Vēvere, tālr. 22431941, madara.vevere@llkc.lv; Valentīna Beča, tālr. 26158775, valentina.beca@llkc.lv
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: