16.07 | Pieredzes apmaiņas brauciens "Kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju pilnveidošanas iespējas bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā strādājošām saimniecībām, inovatīvi risinājumi" | LLKC Ventspils birojs

Datums: 
13. Jūlijs, 2021 līdz 14. Jūlijs, 2021
Reģions: 

LLKC Ventspils birojs aicina doties pieredzes apmaiņas braucienā – “Kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju pilnveidošanas iespējas bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā strādājošām saimniecībām, inovatīvi risinājumi” 16. jūlijā

Pieredzes brauciena laikā tiks apmeklētas šādas saimniecības:

SIA "Inma" Gramzdas pagastā, kurā saimnieko permakultūras entuziasts Māris Narvils;
Biedrības "Grobiņas spēkavots" tirdzniecības vieta "Martas kiosks", ku iespējams smelties pieredzi, kā kooperācija paaugstina lauksaimniecības, tai skaitā kultūraugu pārstrādātāju - mājražotāju apgrozījuma potenciālu;
SIA "Zoovilla" struktūrvienība Ziemupē "Lavenderbeachvilla", kur bioloģiski tiek audzētas lavandas;
Jūrkalnes pagasta ZS "Bŗziņi, kur bioloģiskās saimniecības īpašnieks iepazīstinās apmeklējuma dalībniekus ar savu pieredzi kultūraugu audzēšanā, gadu gaitā pilnveidotajām tehnoloģijām, produkcijas pārstrādes un pievienotās vērtības radīšanas iespējām.

Līdzmaksājums: 24,20 EUR (t.sk. PVN), iekļaujot saimniecību apmeklējumus, autobusu (no TC Tobago) un ēdināšanu.
Brauciena laikā tiek nodrošināti dezinfekcijas līdzekļi, mutes un deguna aizsargmaskas, kā arī iespēja autobusā ievērot distanci.

Vietu skaits ir ierobežots.

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības/meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs, kā arī ģimenes locekļi.

Pieteikšanās līdz 14. jūlijam, zvanot 29277011 vai rakstot irisa.roze@llkc.lv

Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, audio un video ierakstu veikšana ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Saimniecību un mežu apmeklējumi tiek nodrošināti Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD011018/P43
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

SAIMNIECĪBU APMEKLĒJUMĀ NEDRĪKST PIEDALĪTIES PERSONAS, KURĀM NOTEIKTA PAŠIZOLĀCIJA, MĀJAS KARANTĪNA VAI STINGRĀ IZOLĀCIJA, KĀ ARĪ PERSONAS, KURĀM IR ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJAS PAZĪMES

Kontaktinformācija: Īrisa Roze-Posuma, T.29277011, e-pasts: irisa.roze@llkc.lv

Kontaktinformācija: 
Īrisa Roze-Posuma, T.29277011, e-pasts: irisa.roze@llkc.lv
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
llkc01ve10-l_programma.doc233 KB
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: