Krāslavā BDUZ mācības

Datums: 
16. Jūnijs, 2020 līdz 26. Jūnijs, 2020
Reģions: 
Vieta: 
Krāslava

LLKC Krāslavas konsultāciju birojs aicina uz mācībām "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana"'. Mācības ilgs 2 dienas un tajās paredzētas teorētiskās un praktiskās nodarbības uz lauka. Dalība mācībās ir bez maksas.
16 un 26. jūnijā - jāpiedalās abās dienās.

Vietu skaits grupā ir ierobežots, tāpēc uz mācībām ir obligāta pieteikšanās.

Mācības tiek nodrošinātas Lauku Attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014. - 2020. gadam "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi" apakšpasākuma "Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi" ietvaros. LAD Līguma nr. LAD131118/P44. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku Atbalsta dienests.

Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, audio, video ierakstu veikšana ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

MĀCĪBĀS NEDRĪKST PIEDALĪTIES PERSONAS, KURĀM NOTEIKTA PAŠIZOLĀCIJA, MĀJAS KARANTĪNA VAI STINGRĀ IZOLĀCIJA, KĀ ARĪ PERSONAS, KURĀM IR ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJAS PAZĪMES.

Kontaktinformācija: 
Terēze Brazeviča, uzņēmējdarbības konsultante, tel. Nr. 26320141, e-pasts: tereze.brazevica@llkc.lv
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: