Viļānu nov. | "Latgales lauksaimniecības zinātnes centra" Lauka diena

Datums: 
11. Jūlijs, 2019
Reģions: 

SIA “Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs”

 Lauka dienas

 Demonstrējumi bioloģiskās un integrētās saimniekošanas apstākļos

 darba kārtība 

LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” LAD Līguma nr. LAD240118/P2,  LAD240118/P3 un  LAD240118/P4

Demonstrējuma tēma (lote): Perspektīvu, Latvijā selekcionēto kviešu, auzu, miežu šķirņu integrētās audzēšanas demonstrējums dažādos Latvijas reģionos (1.lote) 

Bioloģiskai lauksaimniecībai perspektīvu, Latvijā selekcionētu kartupeļu un graudaugu šķirņu demonstrējumu (2.lote)

Pākšaugu, t.sk., Latvijā netradicionālu sugu un šķirņu demonstrējumu bioloģiskās saimniekošanas apstākļos (3.lote)

Norises vieta: SIA “Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs”, “Frolovka”, Viļānu pagasts., Viļānu novads, LV-4650 (šosejas Viļāni-Rēzekne 3.km)

Datums: 2019.gada 11.jūlijs

Laiks

Tēma

Lektora vārds, uzvārds

12.30-13.00

Demonstrējuma lauka apskate

Iepazīšanās ar ELFLA projekta “Perspektīvu, Latvijā selekcionēto kviešu, auzu, miežu šķirņu integrētās audzēšanas demonstrējums dažādos Latvijas reģionos” LAD240118/P2

Dr.agr. V.Stramkale, LLZC valdes locekle, AREI vadošā pētniece

14.00-14.30

Demonstrējuma lauka apskate

Iepazīšanās ar ELFLA projekta „Bioloģiskai lauksaimniecībai perspektīvu, Latvijā selekcionētu kartupeļu un graudaugu šķirņu demonstrējumu”. LAD240118/P3

Mg.biol. I.Stafecka, AREI pētniece

14.30-15.00

Demonstrējuma lauka apskate

Iepazīšanās ar ELFLA projekta „Pākšaugu, t.sk., Latvijā netradicionālu sugu un šķirņu demonstrējumu bioloģiskās saimniekošanas apstākļos”. LAD 240118/P4

Mg.agr. K.Pekša, AREI zinātniskā asistente

Lauku dienu laikā tiks fotografēts/filmēts un šie materiāli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos.

 

Kontaktinformācija: 
Veneranda Stramkale, tālr. 29465004
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
llzc_demo_bio_lauka_diena_11.07._pdf.pdf290.9 KB
Reģions filtram: