Mācības Preiļos: Eiropas Savienības zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

Datums: 
21. Jūnijs, 2019 līdz 28. Jūnijs, 2019
Reģions: 
Vieta: 
LLKC Preiļu konsultāciju biroja zāle

LLKC Preiļu konsultāciju birojs aicina pieteikties uz mācībām, tos lauksaimniekus, kas iesaistījušies LAP 2014.-2020. gadam pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ) un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4.zālāju ražības klase). Tiem lauksaimniekiem, kuru lauki ir kartēti un noteikta zālāju ražības klase, jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu.

Mācību norises laiks 21.06. un 28.06.2019., plkst. 10:00 LLKC Preiļu konsultāciju birojā.
Dalība mācībās ir bez maksas. Mācībās paredzētas gan teorētiskās nodarbības, gan praktiskās nodarbības uz lauka.
Uz mācībām jāpiesakās LLKC Preiļu konsultāciju birojā, vai zvanot Jolantai Augšpūlei, 26788681.
Vietu skaits grupā ir ierobežots, tāpēc uz mācībām ir obligāta iepriekšēja pieteikšanās.

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44

Kontaktinformācija: 
Jolanta Augšpūle, 26788681
Reģions filtram: