Preiļu novads

16.07/18.07.2024 | Preiļi | Mācības "Zālāju biotopu augu noteikšana (lietpratējiem)"

LLKC Preiļu birojs rīko mācības: "Zālāju biotopu augu noteikšana (lietpratējiem)"

16.07.2024 Preiļi, Raiņa bulvāris 28 (Preiļu KN) 10:00-13:00 Vingri, Rožkalnu pag., Preiļu nov. 13:30 - 16:30
18.07.2024 Preiļi, Raiņa bulvāris 28 (Preiļu KN) 10:00-13:00 Vingri, Rožkalnu pag., Preiļu nov. 13:30 - 16:30

Obligāts apmeklējums abām mācību dienām!

21.05/22.05.2024 | Preiļi | Mācības: "Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (Piena lopiem)."

Mācības: "Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (Piena lopiem).

Mācības norisināsies divas dienas:
21.05.2024 Zoom tiešsaitē 10:00-17:00
22.05.2024 Klātienē, Preiļi, Raiņa bulvāris 28 9:00-13:15 un ZS “Brūveri” 13:45-16:00

14.05/15.05.2024 | Preiļi | Mācības: "Ganāmpulka veselības pārvaldība, iekļaujot dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas nosacījumus" (Piena lopiem).

Mācības: "Ganāmpulka veselības pārvaldība, iekļaujot dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas nosacījumus" (Piena lopiem).

Mācības norisināsies divas dienas:
14.05.2024 Zoom tiešsaitē 10:00-17:00
15.05.2024 Klātienē, Preiļi, Raiņa bulvāris 28 (Preiļu KN), 09:00-12:30 un ZS “Lazdu mājas” 13:00-16:00.

Obligāts apmeklējums abām mācību dienām!

26.04.2024. | MKPC Preiļu nodaļa | Informatīvs seminārs "Pavasara darbi mežā"

Semināra tēma: Pavasara darbi mežā

- Meža atjaunošana LVM
- Meža stādīšanas darbu organizācija.
- Augsnes sagatavošana, stādu izvēle.
- ES atbalsts meža atjaunošanā un jaunaudžu retināšanā. MKPC aktualitātes.
- Stādījumu aizsardzība un pārskatu sagatavošana par meža atjaunošanu.
- Objekts mežā!

Lektori: Ilona aizpuriete (Zemes lietojuma speciālists), Andris Ancāns (mežkopis), Astrīda Rudzīte (MKPC Preiļu nodaļas Vecākā mežsaimniecības konsultante).

08.05/09.05.2024 | Preiļi | Mācības Augsnes ielabošanas un kaitīgo organismu ierobežošanas pasākumi bioloģiskajā lauksaimniecībā (lietpratējiem) (Augkopība)

LLKC Preiļu birojs rīko mācības: "Augsnes ielabošanas un kaitīgo organismu ierobežošanas pasākumi bioloģiskajā lauksaimniecībā
(lietpratējiem) (Augkopība)".

Mācības norisināsies divas dienas:
08.05.2024 Zoom tiešsaitē 10:00-16:45
09.05.2024 Klātienē, Preiļi, Raiņa bulvāris 28 (Preiļu KN ), 10:00-16:40

12.06/19.06.2024 | Preiļi | Mācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana (iesācējiem)"

LLKC Preiļu birojs rīko mācības: Mācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana (iesācējiem)"

12.06.2024 Klātienē, Preiļi, Raiņa bulvāris 28 (Preiļu KN) 10:00-16:30
19.06.2024 Klātienē, Preiļi, Raiņa bulvāris 28 (Preiļu KN) 10:00-16:30

Obligāts apmeklējums abām mācību dienām!

12.04.2024. | MKPC Preiļu nodaļa | Informatīvs seminārs "Pavasara aktualitātes meža atjaunošanā"

Semināra tēma: Pavasara aktualitātes meža atjaunošanā

- Meža atjaunošana, stādu izvēle, augsnes sagatavošana.
- Eiropas Savienības atbalsts meža atjaunošanā un jaunaudžu retināšanai.
- Jaunākais MKPC darbībā
- Meža stādīšanas darbu organizācija. Stādījumu aizsardzība un pārskatu sagatavošana par meža atjaunošanu. Stādīšanas kvalitātes
pārbaude.
-Egļu astoņzobu mizgraužu izplatība, egļu audžu aizsardzība.

Lektori: Astrīda Rudzīte un Mārtiņs Ulpe (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs).

11.06/18.06.2024 | Preiļi | Mācības "Zālāju biotopu augu noteikšana (lietpratējiem)"

LLKC Preiļu birojs rīko mācības: "Zālāju biotopu augu noteikšana (lietpratējiem)"

11.06.2024 Klātienē, Preiļi, Raiņa bulvāris 28 (Preiļu KN) 10:00-16:30
18.06.2024 Klātienē, Preiļi, Raiņa bulvāris 28 (Preiļu KN) 10:00-16:30

Obligāts apmeklējums abām mācību dienām!

* Mācības kvalifikācijas celšanai;
* Saimniecībām, kuras pieteikušās atbalsta intervencēm:
-LA10.1 Zaļās joslas;
-LA10.4 Biškopības vienību apsaimniekošana apputeksnēšanas vajadzībām;
-LA10.5 BDUZ;
-LA11 Bioloģiskā lauksaimniecība

09.04/10.04.2024 | Preiļi | Mācības "Ganāmpulka veselības pārvaldība, iekļaujot dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas nosacījumus (Bioloģiksajiem gaļas liellopiem)".

LLKC Preiļu birojs rīko mācības: "Ganāmpulka veselības pārvaldība, iekļaujot dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas nosacījumus
(Bioloģiskajiem gaļas liellopiem)".

Mācības norisināsies divas dienas:
09.04.2024 Zoom tiešsaitē 10:00-16:30
10.03.2024 Klātienē, Preiļi, Raiņa bulvāris 28, 9:00-14:15; ZS “Lūki” - Lūki, Sutru pagasts, Līvānu novads 14:30-16:00

Obligāts apmeklējums abām mācību dienām!

Lapas

Subscribe to RSS - Preiļu novads