Traktortehnikas tehnisko apskašu dienas Preiļu novadā

Datums: 
1. Aprīlis, 2015 līdz 22. Aprīlis, 2015
Reģions: 
Vieta: 
Preiļu novada pagastu teritorijas

Traktortehnikas tehnisko apskašu dienas Preiļu novadā
Notiks no 01.04.2015 līdz 22.04.2015

Preiļu Līči 01.04.2015 plkst. 9.00
06.05.2015 plkst. 9.00 Pie darbnīcām
Anspoki 01.04.2015 plkst. 11.00
06.05.2015 plkst. 11.00 Pie ceļa Preiļi-Aglona
Aizkalne 01.04.2015 plkst. 12.00
06.05.2015 plkst. 12.00 Pie pagasta pārvaldes
Raudauka 01.04.2015 plkst. 13.00
06.05.2015 plkst. 13.30 Pie bijušā veikala
Smelteri 15.04.2015 plkst. 9.00
15.05.2015 plkst. 9.00 Pie autobusu pieturas
Lielie Anspoki 15.04.2015 plkst. 10.00
plkst. 15.05.2015 10.00 Pie veikala
Prīkuļi 15.04.2015 plkst. 11.00
15.05.2015 plkst. 11.30 Pie darbnīcām
Pelēči 22.04.2015 plkst. 9.00
22.05.2015 plkst. 9.00 Pie darbnīcām
Ārdava 22.04.2015 plkst. 10.30
22.05.2015 plkst. 11.00 Pie veikala
Uz skati jābūt traktortehnikai un sekojošiem dokumentiem:
1. Traktortehnikas reģistrācijas apliecība
2. Traktortehnikas vadītāja apliecība
3. Spēkā esoša obligātā civiltiesiskās apdrošināšanas polise
Pakalpojumu izmaksas tehniskajā apskatē:
1. Traktoru un graudaugu, tehnisko kultūru un zāles novākšanas kompleksa pašgājējmašīnu ikgadējā valsts tehniskā apskate –
16,25 EURO
2. Piekabju ikgadējā valsts tehniskā apskate – 12,13 EURO
3. Speciālās traktortehnikas ikgadējā valsts tehniskā apskate – 24,08 EURO
Papildus tehniskās apskates cenai tiks iekasēta maksa par transporta nodrošinājumu- 0.57 EUR par 1 km
Uzziņas pa telefonu 65322033, vai mobilo 28621858
VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta
Latgales reģiona nodaļa Preiļos
Adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV 5301
Tālrunis +371 65322766, e-pasts: dome@preili.lv
Preiļu Dome 2015

Reģions filtram: