Bezmaksas apmācības Latgales reģiona augkopjiem un lopkopjiem

Datums: 
28. Februāris, 2015
Vieta: 
Mācību centrs plus

„Mācību centrs plus” aicina Latgales reģiona augkopjus un lopkopjus pieteikties apmācībām. Apmācības augkopjiem tiks uzsāktas no 2015. gada 28. februāra (PDF), bet lopkopjiem – no 2015. gada 14. marta. Tās norisināsies sestdienās.

Apmācību tēmas:

Uzņēmējdarbības attīstības iespējas laukos.
Ražošanas plānošana, to veidi un analīze, vietējo resursu izmantošanas iespējas.
Saimnieciskāš darbības rezultātu analīze.
Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz vidi.
ES direktīvas par ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu.
Latvijas normatīvie akti par īpaši jūtīgu teritoriju apsaimniekošanu.
Precīzās lauksaimniecības tehnoloģijas un to nozīme.
Inovācijas zaļās ražošanas jomā.
Atjaunojamo energoresursu ražošanas iespējas.
Atkritumu apsaimniekošana, bioloģisko atkritumu kompostēšana.
Notekūdeņu apsaimniekošana, biogāzes iegūšana.
Augsnes kartēšana.
Prasības fermu būvniecīnbai.
Lopkopībā izmantojamās precīzās saimniekošanas sistēmas, u.c.
Apmācību ietvaros notiks arī pieredzes apmaiņas braucieni uz mājsaimniecību „Kalnasēta” (Aizkalnes pagasts, Preiļu novads), KS „Dubezers” (Pilskanes pagasts, Ilūkstes novads) un z/s „Utāni” (Konstantinovas pagasts, Dagdas novads).

Lektori: Leonards Spūlis, Irēna Sipoviča, Anita Žurila

Apmācību norises vieta: „Mācību centra plus” telpās 18. Novembra ielā 37A, Daugavpilī. Praktisko nodarbību norises vieta: Viduslatgales profesionālā vidusskola, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils novads.

Pieteikšanās un plašāka informācija par apmācībām: info@mcplus.lv, tālr. Nr. 22135555. Vietu skaits grupā ir ierobežots!

Apmācības tiek īstenotas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” apakšaktivitātes „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana” ietvaros (projekti Nr.14-00-L11114-000131 un Nr.14-00-L11114-000132). Tās tiek 100% finansētas no ES ELFLA līdzekļiem.

Reģions filtram: