Lēmuma pieņemšanas sistēma

Programma: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Projekts: Lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas izstrāde ziemas kviešu lapu un vārpu slimību ierobežošanai

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018.-31.03.2023.

Vadošais partneris: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Projekta partneri:

 • Latvijas Lauksaimniecības universitāte
 • SIA “AKPC”
 • SIA “Latvijas Augu aizsardzības un pētniecības centrs”
 • APP “Agroresursu un ekonomikas institūts “Stendes pētniecības centrs””
 • Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “LATRAPS”
 • SIA “PS Līdums”
 • Z/s “Sniedzes”

Projekta mērķis: izveidot internetā pieejamu ziemas kviešu lapu un vārpu slimību ierobežošanas sistēmu, kas būtu gan ekonomiski, gan tehnoloģiski pamatota

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti:

 1. Ziemas kviešu slimību izplatīšanās riska faktoru izvērtēšana un fungicīdu apstrāžu laika un reižu izvērtēšana, kā rezultātā tiks  (1) izstrādāts ziemas kviešu ražas pieauguma un fungicīdu apstrāžu efektivitātes novērtējums; (2) izvērtēta ziemas kviešu slimību attīstības dinamika dažādu augsnes apstrādes veidu un dažādu priekšaugu ietekmē; (3) tiks iegūti un apstrādāti meteoroloģiskie dati.
 2. Ziemas kviešu šķirņu (15) vērtēšana, kā rezultātā šķirnes tiks iedalītas grupās atkarībā no slimību attīstības.
 3. Fungicīdu lietošanas intensitātes (dažādas devas un apstrādes reizes) ietekme uz ziemas kviešu audzēšanas rentabilitāti un siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisiju apjoma atšķirīgos slāpekļa (N) mēslojuma līmeņos, kā rezultātā (1) tiks veikts ziemas kviešu ražas pieauguma un fungicīdu efektivitātes novērtējums; (2) rentabilitātes un potenciālās ražas zudumu izvērtējums pie dažādām graudu un izejvielu cenām; (3) SEG emisiju apmērs katram variantam.
 4. Lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas interneta platformas izveide, kas būs interneta rīks, ar kura palīdzību būs iespējams pieņemt lēmums attiecībā uz ziemas kviešu lapu un vārpu slimību ierobežošanai.
 5. Publicitātes un mārketinga pasākumi, t.sk. mācības par izveidotās platformas lietošanu un funkcionalitāti.

Projekta kopējais finansējums: 499 466,41 eiro (no kā publiskais finansējums ir 449 519,77 eiro)

LLKC finansējums: 159 077,99 eiro (no kā publikai finansējums ir 143 170,19 eiro)