Lauku attīstības darba grupas 2012. gada 14. februāra sanāksme Briselē

2012. gada 14. februārī norisinājās COPA/COGECA Lauku attīstības darba grupas sanāksme Briselē. No Latvijas šajā sanāksmē piedalījās Maira Dzelzkalēja.

Komisija sniedza atbildes uz rakstiski iesniegtajiem jautājumiem:

1.Par definīciju, kas ir lauksaimniecības zeme, par kuru var saņemt maksājumus – nav vienotas definīcijas, jo caur II pīlāru jau šobrīd agrovides maksājumus var saņemt arī par zemi, kas nav lauksaimniecībā izmantojamā zeme (LIZ).

2.Kas ir aktīvais lauksaimnieks - aktīvais lauksaimnieks ir cilvēks, kurš jebkādā veidā apstrādā, izmanto zemi. Nav nozīmes - vai to dara zemnieks, vai zemes īpašnieks, vai kāds servisa sniedzējs. Uzskata, ka lauku attīstībā nav nepieciešama definīcija, kas ir aktīvs lauksaimnieks.

Plašāk ar sanāksmē apspriestajiem jautājumiem var iepazīties Mairas Dzelzkalējas atskaitē.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.