Iespējas izmantot biogāzes stacijas digestātu kā mēslojumu un augsnes uzlabotāju

Horvātija

Sākuma datums –plānotais beigu datums: no 2021.gada līdz 2023.gadam.

Projekta mērķis ir veikt visaptverošu pētījumu par biogāzes staciju fermentu ilgtspējīgu izmantošanu mēslošanai un augsnes uzlabošanai, kā arī palielināt lauksaimnieku zināšanas par ilgtspējīgu digestāta izmantošanu. Analizējot digestāta kvalitāti un potenciālu trīs kultūraugu mēslošanai, analizējot ietekmi uz augsnes auglību, ražas daudzumu un kvalitāti un nosakot ekonomisko dzīvotspēju, lai radītu pamatu ilgtspējīgai fermentācijas izmantošanai mēslošanā, neradot kaitīgu ietekmi uz vidi.

Projekta laikā tiks veikti eksperimentālie izmēģinājumi sešās sadarbības partneru saimniecību teritorijās. Tiks vērtēti četri mēslošanas veidi – kontrole bez mēslošanas; mēslošana ar minerālmēsliem; mēslošana ar cietu digestātu un mēslošana ar šķidru digestātu. Eksperiments tiks veikts četros atkārtojumos, audzējot 3 kultūras augsekā. Pirms katras kultūras mēslošanas tiks veikta digestāta analīze, pārbaudīti makro un mikroelementi, kā arī smagie metāli. Kultivēto kultūru veģetācijas laikā vairākkārt tiks veiktas augsnes, minerālu un smago metālu augu masas, kukurūzas un kviešu graudu, kā arī kultūraugu ražas fizikālo un ķīmisko īpašību analīzes.

Plašāka informācija par projektu: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/mogu%C4%87nosti-kori%C5%A1tenja-digestata-iz-bioplinkog