Graudaugu, eļļas augu un proteīnaugu darba grupas 2013. gada 16.–17. decembra sanāksme Briselē

2013. gada 16. un 17. decembrī Briselē norisinājās COPA-COGECA un EK rīkotā Graudaugu, eļļas augu un proteīnaugu darba grupa. No Latvijas šajā darba grupā piedalījās eksperts Aigars Šutka.

Darba grupā skatītie jautājumi:

 • Tirgus situācija – graudaugi un rapsis;
 • Endokrīno sistēmu apdraudošo vielu definēšana un statuss;
 • Diabrotica virgifera – karantīnas kaitēklis;
 • Proteīnaugi;
 • ILUC;
 • Oil World par perspektīvām augu eļļas tirgū;
 • Mēslojuma likumdošana;
 • Jaunā sēklas materiāla likumdošana.

Plašāk par darba grupā diskutēto lasiet Aigara Šutkas atskaitē.

Pievienot komentāru

Plain text

 • HTML tagi nav atļauti.
 • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
 • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.