Agrovides darba grupas 2012. gada 18.–19. jūnija sanāksme Briselē

2012. gada 18.–19. jūnijā norisinājās COPA/COGECA Agrovides darba grupas sanāksme Briselē. No Latvijas šajā sanāksmē piedalījās Zanda Krūklīte.

Galvenie secinājumi, ka nav panākts vienots viedoklis starp lauksaimnieku grupām. Ievērojamas atšķirības starp Eiropas un citu valstu lauksaimnieku pozīcijām. Cīņa starp jaunattīstības un attīstītajām valstīm. Diskusija par lauksaimniecības modeli – intensīva saimniekošana vai ekstensīva ekoloģiskā saimniekošana? Modelis kurš iegūst lielāko atbalstu un ir jāattīsta – ilgtspējīga zaļā izaugsme. Vides aizsardzības jautājumi un dažādu grupu pretrunas ir ļoti bremzējošs apstāklis lauksaimnieku sadarbībai pasaules lauksaimnieku organizācijā. 

Jautājums par kuru tiek aizmirsts un par kuru nav pieejama skaidra informācija ir mežsaimniecības nozare. Ieteikums – skatīt lauksaimniecību un mežsaimniecību kontekstā.

Plašāk ar sanāksmē apspriestajiem jautājumiem var iepazīties Zandas Krūklītes atskaitē.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.