8. LIZ pārvaldības sistēma

<<  ATGRIEZTIES UZ SĀKUMU

Iesniegtie jautājumi Skaidrojums
1. Jautājums par LIZ pārvaldības sistēmu – no 2025. gada tur būs jāgatavo augu aizsardzības līdzekļu uzskaites žurnāls visām saimniecībām, kas lieto augu aizsardzības līdzekļus, bet 2023. un 2024. gadā tur obligāti būs jāvada augu aizsardzības līdzekļi tikai tām saimniecībām, kas piesakās 4 Ekoshēmai?

Atbild VAAD:
LIZ pārvaldības sistēmā sākot ar 2023. gadu jāreģistrējas saimniecībām, kas piesakās šādās ekoshēmās:
- 2.ekoshēma: jāievada informācija par kaļķošanu;
- 4.ekoshēma: jāievada informācija par herbicīdu lietošanu;
5.ekoshēma: jāsagatavo mēslošanas plāns, jāveic lauka vēstures pierakstus (uzskaita kaitīgo organismu novērojumus, augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu lietojumu un iegūto ražu, veic augu aizsardzības  un mēslošanas līdzekļu uzskaiti noliktavā).

LIZ pārvaldības sistēmā sākot ar 2023. gadu jāreģistrējas saimniecībām, kas piesakās šādiem agrovides maksājumiem:
- “LA10.2. Vidi saudzējoša dārzkopība” – jāsagatavo mēslošanas plāns un jāveic lauka vēstures pierakstus (uzskaita visas darbības uz lauka);
- “LA11 Bioloģiskā lauksaimniecība” - veic lauka vēstures pierakstus (uzskaita visas darbības uz lauka), t.sk. mēslošanas plāns ciktāl attiecināms uz bioloģisko lauksaimniecību.

Prognozējams, ka no 2025.gada (Stājoties spēkā Statistikas Regula (SAIO)), visām saimniecībām, kas lieto AAL – būs jāveic lauka vēsture katram laukam.

2022-12-14

2. Attiecībā uz VAAD LIZ pārvaldības sistēmu. Ir zināmi atskaites iesniegšanas datumi, bet vai atskaiti varēs iesniegt ātrāk, piemēram, uzreiz pēc paveiktā darba?
Vai ir jāizveido atskaite, nepārtraukti to papildinot un tikai noteiktajā datumā to varēs iesniegt?
Cik dienas pirms atskaites datumiem to varēs darīt?

Atbild VAAD:
Atskaiti par veikto darbību uz lauka LIZ pārvaldības sistēmā var aizpildīt uzreiz pēc paveiktiem darbiem, bet jāatceras, ka līdz Ekoshēmās noteiktajam datumam obligāti būs jānospiež poga “Iesniegt”, kas nozīmēs apstiprinājumu, ka periodā veiktās darbības, tai skaitā arī AAL vai ML nelietošana, no lietotāja puses ir apstiprināts un LIZ pārvaldības sistēma to nofiksē.
2022-12-14

3. Par VAAD LIZ pārvaldības sistēmu - vai tajā varēs pilnībā darboties un dot arī uzdevumus izpildei vai arī tā būs tikai informatīvā platforma un paralēli tomēr nāksies darboties jau esošajās programmās?

Atbild VAAD:
Jā, LIZ pārvaldības sistēmā varēs pilnībā darboties. Pilnu funkcionalitāti tai skaitā darbu plānošanu un uzdevumu došanu tā sasniegs 2023. gada otrajā pusē.
2022-12-14

4. AAL smidzinātāja datu augšupielāde VAAD LIZ; Kādi dati būs jāaugšupielādē?

Atbild ZM un VAAD:
5.ekoshēmas prasība ir LIZ pārvaldības sistēmā pie katra AAL vai ML lietošanas notikuma pievienot atskaites failu no traktortehnikas.

Veic GPS datu augšupielādi no traktortehnikas vai iekārtas par platību, kas apstrādāta ar augu aizsardzības līdzekļiem.

2022-12-14

5. Vai ZM e-sistēmā iespējams reģistrēties arī l/s uzņēmuma algotam darbiniekam, veikt ierakstus par savā darba vietā veiktajām l/s darbībām- piem. agronoms reģistrē nepieciešamo informāciju par uzņēmumu.
Vai ir pieejama kāda pamācība par šo ZM e-sistēmu, ja ir, tad kur var iepazīties?

Atbild VAAD:
Pieņemam, ka jautājums ir par LIZ pārvaldības sistēmu.

Jā, lauksaimniecības uzņēmuma īpašnieks, pirmo reizi pieslēdzoties LIZ pārvaldības sistēmai, varēs pilnvarot darbiniekus darbam ar sistēmu. Lietotāju rokasgrāmata, tajā skaitā arī video pamācības tiks publicētas sistēmas publiskošanas brīdī.

2023-01-04

6. Kā jūs skaitīsiet aitas manā ganāmpulkā ? Kā aitu mātes ar jēriem vai skaitīsiet visas galvas atsevišķi , kas būs novietnē no 15.maija līdz 15.septembrim?

Atbild LAD:
No LDC tiek saņemti dati kur visi dzīvnieki ir uzskaitīti pa dienām un ir izrēķināts vidējais dzīvnieku skaits periodā. Dati tiek ņemts atbilstoši lauksaimnieka noziņotajiem datiem LDC datu bāzē.
Dzīvnieku skaitu neskatās uz vienu konkrētu datumu, dzīvnieku skaitu skatās katrā dienā no 15.maija līdz 15. septembrim izrēķinot vidējo dzīvnieku skaitu periodā.

2023-01-15

7. Kad tiks atvērta VAAD LIZ pārvaldības sistēma?

Atbild VAAD:

Sistēma lietotājiem būs pieejama martā.

2023-02-19