Zaļā kursa lauksaimniecības ceļvedis

Lai palīdzētu lauksaimniekiem pārorientēties uz videi draudzīgāku saimniekošanu, kas ir viens no ES Zaļā kursa izvirzītajiem mērķiem, LLKC pagājušajā gadā uzsāka darbu pie Zaļā kursa ceļveža lauksaimniecībā izveides. Šī pasākuma ietvaros ir iecerēts stiprināt zināšanu apmaiņu par labākajām lauksaimniecības praksēm un aicināt lauksaimniecībā iesaistītos uz zināšanu kopradi, lai veicinātu ilgtspējīgāku lauksaimniecību Latvijā.

Lauksaimniecībā iesaistītajiem ir svarīgi ieraudzīt, ka ES Zaļais kurss nav drauds, bet iespēja kopīgi rast risinājumus izaicinājumiem un kļūt vēl labākiem un ilgtermiņā rūpēties gan par savas ģimenes labklājību, gan par vidi, gan par lauku attīstību, gan par pārtikas drošību. Zinot, ka lauksaimnieki vislabāk ieklausās citā lauksaimniekā, Zaļā kursa lauksaimniecības ceļvedis tiek radīts kopā ar videi draudzīgāku prakšu ieviesējiem – lauksaimniekiem – “celmlaužiem” Latvijā. Kopā ar LLKC konsultantiem un zinātniekiem ir izveidoti 9 video par videi draudzīgām saimniekošanas tēmām: bezaršanas un minimālās augsnes apstrādes tehnoloģijām, bioloģiskās daudzveidības veicināšanu saimniecībā ar agromežsaimniecības praksēm, inovatīvu sēklu apstrādi – thermoseed, kas aizstāj sēklu kodināšanu ar augu aizsardzības līdzekļiem, sabalansētas augsekas veidošanu un nozīmi konvencionālajā un bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā, augsnes auglības veidošanu un barības vielu nodrošināšanu ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm.

Pateicamies video veidošanā visu iesaistīto saimniecību – z/s “Salenieki”, z/s “Kalna Smīdes 1”, z/s “Liepkalns”, SIA “Grīnis”, z/s “Ragāres”, z/s “Sillāči”, z/s “Legzdiņas”, z/s “Jaunlejnieki”, z/s “Aņģi” – vadītājiem,  kā arī LLKC konsultantiem, zinātniekiem, Jauno zemnieku klubam un  Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijai par iesaisti video tapšanā!

Ja vēlaties sniegt savu artavu turpmākā Zaļā kursa ceļveža veidošanā, lūgums sūtīt  ierosinājumus LLKC Vides nodaļas vadītājai Zanei Rubikai uz e-pastu zane.rubika@llkc.lv.

Informācija sagatavota Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros.

RAKSTS: Kā tiks īstenoti ES Zaļā kursa mērķi lauksaimniecībā Baltijas valstīs

Bezaršana - strip-till. Pieredzes stāsts. Z/s Aņģi
 
Tiešā sēja - bezaršana. Pieredzes stāsts. Z/s Legzdiņas

Minimālā augsnes apstrāde. Pieredzes stāsts. Z/s Jaunlejnieki

Sabalansēta augseka bioloģiskajā lauksaimniecībā. Pieredzes stāsts. Z/s Salenieki

Barības vielu nodrošināšana bioloģiskajā lauksaimniecībā. Pieredzes stāsts. Z/s Liepkalns

Agromežsaimieniecība

Thermoseed

Bioloģiskā mēslošana. Pieredzes stāsts. SIA “Grīnis”

Sabalansēta augseka konvencionālajā saimniekošanā. Pieredzes stāsts. Z/s Sillāči