Turpina diskutēt par godīgumu pārtikas ķēdēs

Kopējās lauksaimniecības politikas reforma vēl nenodrošinās taisnīgu ienākumu sadali visiem pārtikas ķēdes dalībniekiem, tādēļ pērn gada nogalē Eiropas Parlamentā rīkotajā seminārā „Godīgas pārtikas ķēdes visiem” tika analizēta situācija pārtikas nozarē ES.

Seminārā kā eksperte no Latvijas piedalījās Latvijas Zemnieku federācijas pārstāve Agnese Hauka. Seminārā atzīts, ka godīgas pārtikas ķēdes darbība nodrošinās lielāku piedāvājumu patērētājiem, godīgu konkurenci starp ražotājiem un uzņēmējdarbības iespējas lauksaimniekiem. Vairākas ES dalībvalstis jau veikušas konkrētus pasākumus godīgākas pārtikas ķēdes darbības veicināšanai. Tā pērn janvārī Lielbritānijā izveidots jauns amats – pārtikas preču tirgus tiesnesis, kura tiesības un pienākums ir uzraudzīt godīgu pārtikas piegādes ķēdes darbību un tirgus dalībnieku godīgu sadarbību. Šāda institūcija izveidota pēc 2010. gadā notikušās ražotāju un tirgotāju konfrontācijas, kad ražotāju grupas vēlējās panākt lielākas produktu iepirkumu cenas lielveikalos, bet 10 lielveikalu ķēdes apvienojās un izveidoja vienotu apvienību, lai cīnītos pret ražotāju prasībām un panāktu izdevīgākus produkcijas iepirkumu noteikumus. Ar tiesneša iesaistīšanos izdevies izstrādāt mazumtirgotāju un piegādātāju sadarbības kodeksu. Tas nosaka, ka gadījumā, ja mazumtirgotājs uzspiež neizdevīgus nosacījumus ražotājiem, ražotājs iesniedz sūdzību tiesneša institūcijā. Tiesību institūcija veic neatkarīgu izmeklēšanu par negodīgas sadarbības pārkāpumiem un ar izmeklēšanas rezultātiem iepazīstina sabiedrību un parlamentu. Ja mazumtirgotāji savstarpēji vienojas par mazumtirdzniecības cenām, tad sods ir 10% no gada apgrozījuma.

Savukārt Portugālē ir izveidota platforma „PARCA”, lai uzraudzītu pārtikas piegādes procesu. To 2010. gada oktobrī izveidoja Portugāles Zemkopības ministrija un Ekonomikas ministrija. Platforma apkopo un uzrauga informāciju par līgumiem, iepirkumu un pārdošanas cenām, sekmējot dialogu starp ražotājiem.

Norvēģijā izveidotas divas komitejas ar mērķi aizstāvēt patērētāju intereses – uzraudzīt produktu veselīgumu, cenu, kvalitāti, produktu piedāvājumu un pieejamību. Tirgus dalībniekiem jāstrādā, ievērojot labu praksi – godīgumu un ilgtspēju. Tiesa, Norvēģijā joprojām ir gadījumi, kad piegādātāji nostājas pret patērētājiem, kā arī noslēdz negodīgas sadarbības līgumus. Norvēģijas zinātnieki ir pētījuši, cik liela ir sakarība starp godīgumu un efektivitāti un kā tie ietekmē viens otru. Pētījumā secināts, ka godīgums var sniegt lielākus ieguvumus uzņēmumam ilgtermiņā gan patērētājiem, gan darbiniekiem.

Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības komitejas locekle no Īrijas Maireda Makginesa norāda, ka nākotnē no lauksaimniekiem tiek prasīts arvien vairāk, vienlaikus samazinot Kopējās lauksaimniecības politikas finansējumu. Konkurences likums vienmēr runā par patērētāju interesēm un pārāk augstajām pārtikas cenām. Taču neviens nerunā par cenu – kurš apmaksā mazumtirgotāju piedāvātos bonusus pircējiem. Piedāvājot divas vistas par vienas cenu, neviens neaizdomājas, ka otru vistu nedāvina lielveikals, bet gan lauksaimnieks. Sabiedrība pieprasa lētāku pārtiku (kas nozīmē mazākus ienākumus lauksaimniekiem) un tajā pašā laikā arī apdzīvotus un sakoptus laukus. Lauksaimnieku balsīm jākļūst labāk sadzirdētām.

Pēc COPA-COGECA ekspertu darba atskaitēm informāciju publicēšanai sagatavoja LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja Iveta Tomsone

Ekspertu dalība pasākumā organizēta VLT aktivitātes „Nozaru ekspertu ziņojumi” ietvaros. Plašāk ar COPA/COGECA darba grupu ekspertu aktivitātēm iespējams iepazīties Valsts Lauku tīkla mājaslapā http://www.laukutikls.lv/copa_cogeca.

UZZIŅA

COPA ir Eiropas līmeņa profesionālo lauksaimnieku organizāciju komiteja, kas pārstāv lauksaimniekus ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1958. gadā. COGECA ir Eiropas līmeņa lauksaimniecības kooperācijas komiteja, kas pārstāv kooperatīvu intereses ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1959. gadā. Kopš 1962. gada COPA un COGECA apvienoja birojus un kopīgi pārstāv Eiropas lauksaimnieku un kooperatīvu intereses.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.