Mežsaimniecība

12.06.2023. | MKPC Dienvidkurzemes nodaļa | Informatīvs seminārs "Bioloģiskā daudzveidība mežā. Meža nekoksnes produkti, to izmantošana"

Semināra tēma: Bioloģiskā daudzveidība mežā. Meža nekoksnes produkti, to izmantošana

- MKPC aktualitātes, informācija.
- Kā atpazīt bioloģiski vērtīgu mežu.
- Meža bioloģiskā daudzveidība.
- Bioloģiski vērtīgo mežu nozīme cilvēku veselībai, dabas daudzveidība meža pļavās.
- Mežmalu ekoloģiskā apsaimniekošana, augu atpazīšana.
- Meža nekoksnes produktu ievākšana izmantošana,to pielietojums praksē.

Lektori: Agrita Šēnberga (Vecākā mežsaimniecības konsultante), Līga Reitere (Augu pazinēja).

18.05.2023. | MKPC Limbažu nodaļa | Informatīvs seminārs "Egļu astoņzobu mizgrauža izplatība, kaitēkļa mazināšanas iespējas, aktualitātes saistībā ar izsludināto ārkārtas situāciju"

Semināra tēma: Egļu astoņzobu mizgrauža izplatība, kaitēkļa mazināšanas iespējas, aktualitātes saistībā ar izsludināto ārkārtas situāciju

- Egļu astoņzobu mizgrauzis - postošākais kaitēklis parastajai eglei.
- Egļu astoņzobu mizgrauža raksturojums, atpazīstamība.
- Izplatības riski reģionos.
- Objekts mežā!
- Meža sanitārā stāvokļa apsekošana.
- Egļu astoņzobu mizgraužu invadēto egļu atpazīšana.
- Pasākumi kaitēkļa ierobežošanai.
- Praktiski ieteikumi meža īpašniekiem.

20.05.2023. | MKPC Ziemeļvidzemes nodaļa | Izglītojošs seminārs "Egļu astoņzobu mizgraužu izplatības riski, ierobežošanas pasākumi"

Semināra tēma: Egļu astoņzobu mizgraužu izplatības riski, ierobežošanas pasākumi

- Egļu astoņzobu mizgrauža izplatības riski reģionos, par izsludināto arkārtējo situāciju mizgrauža izplatības ierobežošanu
- Meža sanitārā stāvokļa apsekošana
- Egļu astoņzobu mizgrauža raksturojums, atpazīstamība
- Objekts mežā!
- Egļu astoņzobu mizgraužu invadēto egļu atpazīšana
- Pasākumi egļu astoņzobu mizgraužu izplatības ierobežošanai
- Rīcības pāns egļu mežaudžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu mizgrauzi 2023.gadā

19.05.2023. | MKPC Madona nodaļa | Informatīvs seminārs "Meža apsaimniekošanas pieredze, meža atjaunošana, kopšana, aizsardzība šodien un ieskats meža apsaimniekošanā vēsturē"

Semināra tēma: Meža apsaimniekošanas pieredze, meža atjaunošana, kopšana, aizsardzība šodien un ieskats meža apsaimniekošanā vēsturē

- Meža apsaimniekošanas pieredze, pieredze meža atjaunošanā, ieaudzēšanā, kopšanā un jaunaudžu aizsardzībā
- Kupravas liepu audze-dabas liegums. Izcili platlapu koku meži - dažāda vecuma liepas mistrojumā ar ošiem, ozoliem, kļavām, gobām un eglēm
- Annas Āzes Meža muzejs- meža apsaimniekošanas prakse pagātnē
- Mežniecības muzejs Egļavā- vēstures liecības par meža apsaimniekošanu pagātnē

17.05.2023. | MKPC Sēlijas nodaļa | Informatīvs seminārs "Bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgi elementi mežā un to apsaimniekošana"

Semināra tēma: Bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgi elementi mežā un to apsaimniekošana

- Bioloģiski vērtīga meža raksturojums
- Dabiskie procesi mežos un struktūru veidošanās
- Normatīvais regulējums bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgu vietu saglabāšanā
- Piemērotākās apsaimniekošanas metodes bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai mežā
- Bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgi elementi mežā (Apskate dabā)

Lektori: Sandra Ikauniece (Dabas aizsardzības pārvalde).

10.05.2023. | MKPC Zemgales nodaļa | Informatīvs seminārs "Bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgi elementi mežā un to apsaimniekošana"

Bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgi elementi mežā un to apsaimniekošana:

- Bioloģiski vērtīga meža raksturojums un nozīme dabas daudzveidības saglabāšanā
- Traucējumi un procesi mežos
- Normatīvais regulējums bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgu vietu saglabāšanā
- Piemērotākās apsaimniekošanas metodes bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai mežā
- Bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgi elementi saimnieciskiem mērķiem apsaimniekotā mežā (nodarbība Lielozolu mežā)

Lektori: Sandra Ikauniece (Dabas aizsardzības pārvalde).

18.05.2023. | MKPC Rīgas reģionālā nodaļa | Informatīvs seminārs "Pieejamais ES atbalsts meža īpašniekiem, izsludināta kārta no 26.05.-26.06.2023."

Pieejamais ES atbalsts meža īpašniekiem, izsludināta kārta no 26.05.-26.06.2023.:

- MKPC aktualitātes
- Atbalsta saņemšanas nosacījumi meža ieaudzēšanai un jaunaudžu kopšanai
- Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plāna saturs un saskaņošanas kārtība
- Kādi dokumenti jāiesniedz pēc projekta īstenošanas
- Praktiski padomi jaunaudžu retināšanā: atstājamo kociņu skaits pēc normatīvajiem aktiem; izcērtamo kociņu atlases kritēriji; kā aprēķināt
koku skaitu vienā hektārā

10.05.2023. | MKPC Sēlijas nodaļa | Informatīvs seminārs "Putniem draudzīga meža apsaimniekošana"

Putniem draudzīga meža apsaimniekošana:

- Putniem draudzīgas meža apsaimniekošanas metožu izvērtēšana un pielietošana dabā.
- Dabas aizsardzības prasības mežu apsaimniekošanā meža putnu stāvokļa uzlabošanai.

Lektors: Viesturs Ķerus (Latvijas Ornitoloģijas biedrība).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta, tālr. 26534704, inese.ozolina@mkpc.llkc.lv!

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā

28.04.2023. | MKPC Preiļu nodaļa | Informatīvs seminārs "Kas jāzina par meža atjaunošanu"

Kas jāzina par meža atjaunošanu:

- MKPC aktualitātes, izmaiņas "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumos "
- Stādāmā materiāla veidi, stādvietas izvēle, stādīšanas paņēmieni.
- Stādīšanas kvalitātes pārbaude( kā noteikt stādīto kociņu skaitu uz ha).Kas ir plantāciju mežs?
- Objekts mežā!

Lektori: Astrīda Rudzīte (MKPC Preiļu nodaļas Vecākā mežsaimniecības konsultante), Mārtiņš Ulpe (MKPC Preiļu nodaļas Mežsaimniecības konsultants).

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība