Spriež par linu un kaņepju tirgu

Linu un šķiedras kaņepju audzēšana ES pamatā lielākoties notiek Francijā, Beļģijā un Nīderlandē, šo produktu tirgus ir augošs, secināts COPA-COGECA linu un kaņepju darba grupā, kurā kā eksperts no Latvijas piedalījās Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes pārstāvis Tālis Laizāns. Darba grupā prezentētajā pārskatā par 2012.-2013. gada rezultātiem linu un kaņepju nozarē konstatēts, ka šķiedras linu sējumu platības ES 2013. gadā bija 90 000 ha, tajā skaitā Francijā, Beļģijā un Nīderlandē – 70 500 ha ( 2012. g. 83 000 ha, t.sk. Francijā, Beļģijā, Nīderlandē – 62 702 ha). Iegūtais linu šķiedras daudzums Francijā, Beļģijā un Nīderlandē 2012.-2013. gadā bija 123 500 tonnas (2011.-2012. g. – 70 491 tonnas). Vidējā šķiedras ieguve bija 1,75 tonnas no ha (2012. gadā).

Šķiedras kaņepju sējumi 2013 .gadā Eiropā ir palielinājušies un sasniedz apmēram 16 000 ha (2012. gadā bija 14 000 ha). Vidējā plānotā šķiedras ieguve ir 2,0 - 2,2 tonnas no ha. Lielākās kaņepju platības tiek audzētas Francijā – šeit izaudzē apmēram 80% no visām ES šķiedras kaņepēm. Kaņepju šķiedras pārdošanas apjomi 2012. gadā bija 30 000 tonnas, tajā skaitā tehniskā šķiedra papīra rūpniecībā – 20 000 tonnu un tehniskā  (īsā) šķiedra citām jomām – 10 000 tonnu (izmanto galvenokārt siltumizolācijas materiāla ražošanā un biokompozītu ražošanā).

Tirgus eksperti konstatē, ka Francija, Čehija un Vācija 2014. gadā plāno palielināt kaņepju sējumu platības.

Vērtējot cenas tirgū 2012.-2013. gadā, secināts, ka kaņepju tehniskā šķiedras cena ir vidēji 600 – 800 eiro/t, kaņepju tehniskās šķiedras  papīra ražošanai cena ir 350 – 400 eiro/t, spaļu cenas – 200 eiro/t (stabila cena, ar tendenci palielināties), bet kaņepju sēklas cena ir vidēji 1200 eiro/t (2002. gadā cena bija 250 eiro/t, 2012 .g. – 1000 eiro/tn).

Pašlaik vidējā kaņepju šķiedras cena salīdzinājumā ar 2011. gadu ir pieaugusi par 15% un nav zemāka par 450 eiro/t.

Nākamgad eksperti prognozē šķiedras linu un kaņepju platību palielinājumu ES valstīs par 7-10%. Pieprasījuma palielinājums pēc kaņepju sēklām pārtikai un kosmētikai ES valstīs augs par 10 – 20%, pēc bioloģiski audzētām sēklām – pat par 100%.

Pēc COPA-COGECA darba grupu ekspertu atskaitēm informāciju sagatavoja

LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja

Iveta Tomsone

COPA/COGECA kategorija: 

Komentāri

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.