Rūpnieciskais pētījums – bioloģisko un konvencionālo kāpostu ražošana un pārstrāde

Latvijas Lauksaimniecības universitāte kopā ar partneriem (SIA ”Dimdiņi Agro”, SIA “Dimdiņi”, SIA “Margret”, SIA “Cosmetic Lab”, SIA “Kinetics Nail Systems”, SIA “Maiznīca Flora”) ir uzsākusi projekta “Rūpnieciskais pētījums – bioloģisko un konvencionālo kāpostu ražošana un pārstrāde, izpētot un izstrādājot inovatīvas bezatlikuma tehnoloģijas skābētu kāpostu sulas pulvera (dehidrāta) iegūšanai un pielietošanai jaunu produktu radīšanā ar augstu pievienoto vērtību pārtikas, kosmētikas un farmācijas (uztura bagātinātāji) jomās” īstenošanu.

Projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvas bezatlikuma tehnoloģijas skābētu kāpostu sulas pulvera (dehidrāta) iegūšanai un pielietošanai jaunu produktu radīšanā ar augstu pievienoto vērtību pārtikas, kosmētikas un citās jomās.

Skābu kāpostu ražošanas procesā veidojas kāpostu sula, kura ir bioloģiski aktīvu vielu avots, bet tehnoloģisko īpašību dēļ to nevar izmantot plašākās rūpnieciskās jomās. Kāpostu sulas pulveris ir vieglāk transportējams un izmantojams arī produktos, kur augsts ūdens saturs (sulā ūdens veido 95%) nav pieļaujams

Projekta laikā tiks izpētītas iespējas iegūt skābētu kāpostu sulas pulveri (dehidrātu), izmantojot inovatīvu tehnoloģiju, saglabājot produktā esošās dabīgās un vērtīgās vielas un līdz ar to būs arī rasts iespējamais variants samazināt lauksaimniecības produktu pārstrādes rezultātā radušos utilizējamos apjomus un samazinātu ar vides saglabāšanu saistīto problēmu mērogus.

Iegūtie jaunie produkti būs ar augstu pievienoto vērtību un izmantojot vietējās izejvielas pārtikas un kosmētikas ražošanas jomās

Projektā iekļauti dažādi partneri, gan zinātniskā institūcija, lauksaimnieki, pārtikas un kosmētikas ražotāji, un šī sadarbība dos papildus ieguvumus rodot kompleksu ilgtspējīgu risinājumu, nodrošinot pilnu ražošanas ciklu no izejvielas ražošanas līdz produktu ražošanai ar augstu pievienoto vērtību

Projektu “Rūpnieciskais pētījums – bioloģisko un konvencionālo kāpostu ražošana un pārstrāde, izpētot un izstrādājot inovatīvas bezatlikuma tehnoloģijas skābētu kāpostu sulas pulvera (dehidrāta) iegūšanai un pielietošanai jaunu produktu radīšanā ar augstu pievienoto vērtību pārtikas, kosmētikas un farmācijas (uztura bagātinātāji) jomās” īsteno Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma „Atbalsts Eiropas Inovācija partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” (turpmāk – Pasākums) ietvaros.

Projekta kopējais finansējums: EUR 445394.38

Projekta īstenošanas periods: 2019. gada maijs līdz 2022. gada 31.janvāris.

Informāciju sagatavoja:

Zanda Krūma, zanda.kruma@llu.lv