* Viļakas novads

Viļaka | 23.–24. oktobris | Saimniekošanas iespējas mazajās saimniecībās – darbības attīstība, dažādošana, paaudžu maiņas nodrošināšana, uz tirgu vērstas produkcijas ražošana”

Aicina uz mācībām „Saimniekošanas iespējas mazajās saimniecībās – darbības attīstība, dažādošana, paaudžu maiņas nodrošināšana, uz tirgu vērstas produkcijas ražošana” 23.–24. oktobrī Viļakā.

Pielikumā:
mācību programma un dalībnieka reģistrācijas veidlapa.

Kontaktinformācija:
Tālr.: +371 26536985
Tālr.: +371 20023813

Konference “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts

Tūristamdraudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”

Projekts Nr. 19-00-A019.332-000007

Projekta atklāšanas konference

2019.gada 17.oktobris

Uzņēmēju ideju banka Viļakas novadā

UZŅĒMĒJU IDEJU BANKA

13.04.2018. plkst. 11:00 Viļakas novada, Šķilbēnu pagastā, Rekovā, Rekovas ielā - 19

Organizē Viļakas novada dome sadarbībā ar:

Z/S "KOTIŅI",
VIĻAKAS NOVADA LAUKU ATTĪSTĪBAS KONSULTANTI,
LSEZ (LATGALES SEVIŠĶI EKONOMISKO ZONU),
LRLA (LATGALES RAŽOJOŠO LAUKSAIMNIEKU APVIENĪBA),
LUC (LATGALES UZŅĒMĒJU CENTRU),
NVA (NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRU),
AS "ATTĪSTĪBAS FINANŠU INSTITŪCIJU ALTUM ",
PCD (PĀRTIKAS VETERINĀRO DIENESTU),
LAD (LAUKU ATBALSTA DIENESTU).

Lauku labumu tirdziņš un Starptautiskā Ziemeļlatgales folkloras festivāls Upītē

25. augustā Viļakas novada Upītē notiks Starptautiskā Ziemeļlatgales folkloras festivāla noslēgums, kura ietvaros tiek rīkots arī mājražotāju un amatnieku tirdziņš (plkst. 18:00). Pasākuma programma pielikumā.

Uz tirdziņu pieteikšanās, zvanot 28686600 vai sūtot ziņu uz turisms@vilaka.lv.

Seminārs Aktuālā informācija lauku uzņēmējiem Viļakā

Programma:
9:30 – 10:00 Aktualitātes un pieejamā atbalsta un līdzfinansējuma iespējas Latvijas Attīstības finanšu institūcijā ALTUM
10:00 – 11:30 Aktuālā informācija par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām mežsaimniekiem. Neizmantoto lauksaimniecības zemju apsaimniekošana.
11:30 – 12:00 Izmaiņas Ministru kabineta noteikumos par platību maksājumiem; Jaunumi elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) lietošanā
12:00 – 12:30 ELFLA pasākumu aktualitātes

Informatīvais seminārs Viļakā Aktuālā informācija lauku uzņēmējiem

Programma|:
10.00-11.00 Aktualitātes upju aizsargjoslu apsaimniekošanā, ES atbalsta iespējas mežsaimniecībā
Linda Muceniece MKPC Ziemeļaustrumu nodaļas vadītāja
11.00-12.00 Aktuālā informācija par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām lauksaimniekiem
Vineta Smirnova SIA LLKC Balvu nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

Lapas

Subscribe to RSS - * Viļakas novads