Apmācību seminārs Viļakā potenciālajiem LEADER uzņēmējdarbības projektu iesniedzējiem

Datums: 
8. Decembris, 2017
Reģions: 
Vieta: 
Klostera ēka

Biedrība „Balvu rajona partnerība”izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas
4. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.

“Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. – 2020. gadam” ietvaros notiks apmācību semināri potenciālajiem LEADER uzņēmējdarbības projektu iesniedzējiem.
Semināru mērķis: informēt potenciālos projekta iesniedzējus par projekta izstrādi un projektu iesniegumu sagatavošanu atbilstoši biedrības “Balvu rajona partnerība” izstrādātajai SVVA stratēģijai.

Norises vieta un laiks:
Viļakas novads – 8.decembrī, plkst. 13.00 – 16.00, Viļaka, Klostera ēkā, Klostera ielā 1, 1.stāva zālē.

Kontaktinformācija: 
29134410
Reģions filtram: