Ventspils

Informatīvs seminārs Ventspilī - Paredzamais ES atbalsts meža īpašniekiem. Aktualitātes meža apsaimniekošanā.

Paredzamais ES atbalsts meža īpašniekiem. Atbalsta veidi un saņemšanas nosacījumi. VMD pieeja jauno atbalsta pasākumu atbilstības novērtēšanā. Dabas aizsardzības prasības meža apsaimniekošanā. Problēmas un aktualitātes praksē un likumdošanā.Diskusija, atbildes uz jautājumiem. Individuālās konsultācijas. Semināra noslēgums.(lektors J.Rozītis).

Aktivitātes "Atbalsts jauniešiem akvakultūras un zvejniecības uzņēmējdarbības veicināšanai" mācības

LLKC Ventspils nodaļa organizē bezmaksas pasākumu „Atbalsts jauniešiem akvakultūras un zvejniecības uzņēmējdarbības veicināšanai”.

Pasākuma mērķis – jauniešu interešu aktivizēšana , kompetenču attīstība, un iesaistīšana akvakultūras un zvejniecības uzņēmējdarbības attīstīšanā un veidošanā.

Pasākuma ietvaros jaunieši apgūs zināšanas par ideju ģenerēšanu un analīzi, uzņēmējdarbības pamatiem, biznesa plāna veidošanu un projektu izstrādi, finanšu plānošanu u.c.

Interaktīvās programmas "Tu vari vairāk" mācību pieredzes brauciens

LLKC Ventspils nodaļas rīkots pieredzes brauciens jauniešiem Valsts Lauku tīkla aktivitātē „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”, Interaktīvā programma "Tu vari vairāk".
Mērķauditorija: jaunieši vecumā no 18-30 gadiem.
Norises vieta: LLKC Ventspils konsultāciju birojs, Tirgus iela 7, Ventspils
Datums: 10.07.2015., plkst.09:15.

Papildus informācija: Ilze Ventiņa: tel.29262790; epasts: ilze.ventina@llkc.lv

Lapas

Subscribe to RSS - Ventspils