* Rugāju novads

Rugāju novads, "Silabirze" Tikšanās pie Rugāju novada domes, Kurmenes ielā 48. Plkst. 10:00 | Informatīvais seminārs "Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem."

MKPC darbība, ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem. Aktualitātes mežu īpašniekiem meža apsaimniekošanā rudenī.

Apmācību seminārs Rugājos potenciālajiem LEADER uzņēmējdarbības projektu iesniedzējiem

Biedrība „Balvu rajona partnerība”izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas
4. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.

“Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. – 2020. gadam” ietvaros notiks apmācību semināri potenciālajiem LEADER uzņēmējdarbības projektu iesniedzējiem.

Informatīvs seminārs Rugāju novadā - Aktuālā informācija mežu un lauku īpašniekiem

Aktualitātes un pieejamā atbalsta un līdzfinansējuma iespējas Latvijas Attīstības finanšu institūcijā ALTUM. Aktualitātes veterinārās uzraudzības jomā (ĀCM, putnu gripa).Aktuālā informācija par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām lauksaimniekiem. Aktuālā informācija par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām mežsaimniekiem. Neizmantoto lauksaimniecības zemju apsaimniekošana

Informatīvs seminārs Rugāju novadā - Aktuālā informācija mežu un lauku īpašniekiem

Aktualitātes un pieejamā atbalsta un līdzfinansējuma iespējas Latvijas Attīstības finanšu institūcijā ALTUM. Aktualitātes veterinārās uzraudzības jomā (ĀCM, putnu gripa). Aktuālā informācija par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām lauksaimniekiem. Aktuālā informācija par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām mežsaimniekiem. Neizmantoto lauksaimniecības zemju apsaimniekošana.

Tūrisma pakalpojumu sniedzēju sanāksmē Rugājos

Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs sadarbībā ar Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centru aicina izbrīvēt pēcpusdienu un piedalīties tūrisma pakalpojumu sniedzēju sanāksmē-apaļā galda sarunās par tūrisma aktualitātēm Ziemeļlatgalē ar skatienu nākotnē.
Plānotā dienas programma:

12.30 – 13.00 Iepazīšanās vai satikšanās prieks pie tējas un kafijas tases.

Informatīvs seminārs Ŗugāju novadā - Aktuālā informācija mežu un lauku īpašniekiem!

Aktualitātes upju aizsargjoslu apsaimniekošanā, ES atbalsta iespējas mežsaimniecībā. Aktualitātes nodokļu likumdošanas jomā uzņēmējiem. Aktuālā informācija par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām lauksaimniekiem. Altum valsts atbalsta programmas uzņēmējdarbības attīstībai.

Seminārs Rugājos "Medības, resursu apsaimniekošana, organizācija un prakse, medījamo dzīvnieku skaita regulēšana"

Rugāju novada dome sadarbībā ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu ''Silava'' organizē semināru ''Medības, resursu apsaimniekošana, organizācija un prakse, medījamo dzīvnieku skaita regulēšana'' šī gada 2. martā, Rugāju tautas namā. Semināra norises laiks no plkst. 10.00 - 16.30.

Semināra programmu skatīt pielikumā.

Informatīvs seminārs - Aktuāla informācija lauku iedzīvotājiem nodokļu, lauksaimniecības un mežsaimniecības likumdošanā, ES atbalsta iespējas.

Aktualitātes mežsaimniecības jomā. Altum atbalsta programmas biznesa uzsācējiem. Aktualitātes nodokļu likumdošanā. Grozījumi nodokļu un grāmatvedības uzskaiti reglamentējošajos normatīvajos aktos, kas stājas spēkā no 2015.gada 1.janvāra. Nodokļi, kuri jāmaksā veicot darījumus ar mežu.

Lapas

Subscribe to RSS - * Rugāju novads