Apmācību seminārs Rugājos potenciālajiem LEADER uzņēmējdarbības projektu iesniedzējiem

Datums: 
12. Decembris, 2017
Reģions: 
Vieta: 
Rugāju tautas nama mazajā zālē

Biedrība „Balvu rajona partnerība”izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas
4. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.

“Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. – 2020. gadam” ietvaros notiks apmācību semināri potenciālajiem LEADER uzņēmējdarbības projektu iesniedzējiem.

Semināru mērķis: informēt potenciālos projekta iesniedzējus par projekta izstrādi un projektu iesniegumu sagatavošanu atbilstoši biedrības “Balvu rajona partnerība” izstrādātajai SVVA stratēģijai.

Norises vieta un laiks:
Rugāju novads – 12.decembrī, plkst. 10.00 – 13.00, Rugāju tautas nama mazajā zālē, Kurmenes ielā 87

Kontaktinformācija: 
29134410
Reģions filtram: