Pārgaujas novads

Informatīvs seminārs - ES atbalsts mežu īpašniekiem un meža nozares aktualitātes

Eiropas atbalsts mežu īpašniekiem. Aizaugušās zemes- negatīva tendence Latvija laukos. Valsts kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem ĪADTun mikroliegumos. Meža izstrādes īpatnības un sekas kultūras pieminekļu aizsardzības zonā. PEFC meža sertificēšanas sistēmas raksturojums. Meža ieaudzēšana un koku audzēšanas kārtība lauksaimniecības zemēs. Attālās vides izpētes tehnoloģiju izmantošanas iespējas.

Lapas

Subscribe to RSS - Pārgaujas novads