* Pārgaujas novads

Informatīvs seminārs Pārgaujas novadā - ES atbalsts mežu īpašniekiem un meža nozares aktualitātes

ES atbalsts mežu īpašniekiem, noteikumu grozījumi pēc pirmās kārtas. Aktualitātes Ziemeļvidzemes MKPC nodaļā. Vislatvijas biotopu kartēšanas aktualitātes. Kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem ĪADT. Āfrikas cūku mēris un tā izplatība. Filma, jautājumi un diskusijas. Lektori: Gita Strode, Dabas aizsardzības departamenta direktore; Raimonds Mežaks, MDT “Pūpoli”pārvaldnieks; Mārcis Ulmanis, PVD Ziemeļvidzemes pārvaldes vadītājs.

Fermu diena par gaļas liellopu audzēšanas metodēm

Zālēdāju projekta fermu diena par gaļas liellopu audzēšanas metožu salīdzinājumu āra apstākļos un novietnē notiks 9. jūlijā pulksten 11 Stalbes pagasta „Iktēs”.

LLKC Lopkopības kompetenču centrs Valsts Lauku tīkla aktivitātes „Ilgtspējīgas lauksaimniecības ražošanas pilotprojektu īstenošana” jeb Zālēdāju projekta ietvaros turpina rīkot fermu dienas demonstrējumu tīkla saimniecībās.

Darba kārtība:

Pirmā daļa („Iktes", Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads) plkst. 10.30 –13.00

10.30–11.00 – Dalībnieku reģistrācija

Asnu diena

19. aprīlī, no plkst. 11 – 15 tradicionālajā Straupes lauku labumu tirdziņā, Plācī, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, notiks “Asnu diedzēšanas darbnīca”.

Kontaktpersona: Rudīte Vasile m.t.29464946

Iedzīvotāju sanāksmes novados par iespējām saņemt finansējumu LEADER projektiem - Straupē

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" šobrīd uzsāk darbu pie jaunā plānošanas perioda, sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas izstrādes LEADER programmas finansējuma apguvei.

LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no „apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.

Lapas

Subscribe to RSS - * Pārgaujas novads