Kocēnu novads

Mājražotāji un amatnieki aicināti pieteikties dalībai Kokmuižas svētku tirdziņā

12. septembrī, kad Kocēnos pirmo reizi norisināsies vērienīgie Kokmuižas svētki, pasākuma ietvaros no plkst. 12.00 notiks arī muižas tirgus, kurā piedalīties aicināti amatnieki, mājražotāji un zemnieki. Dalībai tirdziņā interesenti laipni aicināti pieteikties līdz 7. septembrim, zvanot pa tālruni 26328943 (Inese Bērziņa).

Izglītojošs seminārs - Pirtsslotas - viens no meža, meža pļavu un aizaugušu grāvju nekoksnes resursu izmantošanas veidiem cilvēka veselības nostiprināšanai un uzturēšanai.

Meža un meža pļavu izmantošana rekreācijas vajadzībām īpašumā Bužas. Pirtsslotas – viens no meža ne koksnes resursu izmantošanas veidiem. Demonstrējamo pirtsslotu dažādība:
- pēc sastāva /mono slotas un kokteiļslotas/,
- pēc formas /apaļās, plakanās un vēdekļveida/,

Izglītojošs seminārs - Pirtsslotas - viens no meža, meža pļavu un aizaugušu grāvju nekoksnes resursu izmantošanas veidiem cilvēka veselības nostiprināšanai un uzturēšanai.

Meža un meža pļavu izmantošana rekreācijas vajadzībām īpašumā Bužas. Pirtsslotas – viens no meža ne koksnes resursu izmantošanas veidiem. Demonstrējamo pirtsslotu dažādība:
- pēc sastāva /mono slotas un kokteiļslotas/,
- pēc formas /apaļās, plakanās un vēdekļveida/,

Iedzīvotāju sanāksmes novados par iespējām saņemt finansējumu LEADER projektiem - Vaidavā

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" šobrīd uzsāk darbu pie jaunā plānošanas perioda, sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas izstrādes LEADER programmas finansējuma apguvei.

LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no „apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.

Lapas

Subscribe to RSS - Kocēnu novads