Kocēnu novads

Seminārs- Biškopības produkcija veselībai- Kocēnos

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra"
Valmieras nodaļa rīko informatīvo semināru
Biškopības produkti veselībai
20. novembrī plkst. 10.00 Kocēnu kultūras namā ( Alejas iela 3, Kocēni)

Programmā:
*PVD prasības biškopības saimniecībām
*VRG- "No Salacas līdz Rūjai"-atbalsts saimniecību attīstībai un produkcijas daudzveidošanai
*Biškopības produkcija veselībai ( lektors-Guntars Melnis (SIA LLKC konsultants biškopībā)

Informatīvs seminārs Kocēnu nov. | Par ES un Valsts likumdošanas prasībām un izmaiņām, kas attiecas uz lauku un meža apsaimniekošanu

MKPC aktualitātes, praktiski padomi ES atbalsta saņemšanai. Meža dzīvnieku negatīvā ietekme uz jaunaudzēm,to postījumi. Iespējas un
risinājumi, lai pasargātu jaunaudzes no meža dzīvnieku postījumiem. Dažādu līdzekļu un palīgmateriālu raksturojums, to darbības efektivitātes salīdzinājums. Piemēram Cervacol, Plantskyd, Trico. Aizsardzības līdzekļu sagatavošana darbam un praktiska pielietošana

Kocēnu nov. | Izglītojošs seminārs "Meža ne koksnes resursi, to izmantošana"

Meža ne koksnes resursi Latvijā. Mežš kā ekoloģiski tīru ārstniecības augu ieguves vieta. Populārāko ārstniecības
augu raksturojums. Ārstniecības augi un biznes.Augu ievākšana, ievākto augu atpazīšana un izmantošana, un izmantošanas iespējas. Augi
pirtī. Augi ikdienas uzturā. Drogu tēju, augu sulu uzlējumu, sīrupu, izvilkumu, tinktūru gatavošana, pielietošana.

Izgl. seminārs, Kocēni | Meža ne koksnes resursi, to izmantošana

Meža ne koksnes resursi Latvijā. Mežš kā ekoloģiski tīru ārstniecības augu ieguves vieta. Populārāko ārstniecības augu raksturojums.
Ārstniecības augi un biznes. Augu ievākšana, ievākto augu atpazīšana un izmantošana, un izmantošanas iespējas. Augi pirtī. Augi ikdienas uzturā. Drogu tēju, augu sulu uzlējumu, sīrupu, izvilkumu, tinktūru gatavošana, pielietošana.

Izgl. seminārs, Kocēni | Meža ne koksnes resursi, to izmantošana

Meža ne koksnes resursi Latvijā. Mežš kā ekoloģiski tīru ārstniecības augu ieguves vieta. Populārāko ārstniecības augu raksturojums.
Ārstniecības augi un biznes. Augu ievākšana, ievākto augu atpazīšana un izmantošana, un izmantošanas iespējas. Augi pirtī. Augi ikdienas uzturā. Drogu tēju, augu sulu uzlējumu, sīrupu, izvilkumu, tinktūru gatavošana, pielietošana.

Kocēnu novads | Informatīvs seminārs - Valsts un ES atbalsts lauksaimniecībai un mežsaimniecībai un meža īpašniekiem2018. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi. Dabas aizsardzības pārvaldes aktualitātes.

ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2017. gadā, 5. kārta Zināšanu pārneses pasākumi: arodapmācību projekts par meža tēmām, konsultāciju projekts. Saimniekošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. DAP aktualitātes. Diskusijas un atbildes

Lapas

Subscribe to RSS - Kocēnu novads