Gulbenes novads

31.03.2022., MKPC Ziemeļaustrumu nodaļa | Zoom platforma | Informatīvs seminārs "Egļu astoņzobu mizgrauža bioloģija, audžu apdraudējums un ierobežošana"

Semināra tēmas:

• Egļu astoņzobu mizgrauža bioloģija;
• Egļu astoņzobu mizgrauža audžu apdraudējums un ierobežošana.

Lektors Agnis Šmits (Meža entomoloģija).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta! Pieteikties var rakstot e-pastu: elvijs.kantans@mkpc.llkc.lv

Plašāka informācija par semināru - drīzumā!

TIRZĀ 06.04.22 | Notiks lauka diena piena lopkopības saimniecībā

LLKC sadarbībā ar piena lopkopības saimniecību z/s “Lejas Zosēni”, Zemnieku saeimu un AREI aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par dažāda lieluma govju apsaimniekošanu vienā slaucamo govju ganāmpulkā piena lopkopības saimniecībā. Lauka diena notiks 6. aprīlī divās daļās no plkst. 10.30 līdz 14.00. Sākums Tirzas kultūras namā, adrese: Biedrības nams 1, Tirzā, Tirzas pagastā, Gulbenes novadā; vēlāk pasākums turpināsies z/s “Lejas Zosēni” govju novietnē “Jaunaizpurves” Gulbenes novada Tirzas pagastā.

02.03.2022. LLKC Gulbenes birojs zoom vidē organizē mācības Ganāmpulku novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana (Gaļas liellopi)

LLKC Gulbenes birojs rīko bezmaksas mācības - Ganāmpulku novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana (Gaļas liellopi).

Mācību mērķauditorija-lauksaimniecībā iesaistītas personas, saimniecību īpašnieki, ģimenes locekļi, darbinieki, ganāmpulku īpašnieki un citi nozarē iesaistītie.

Kopējais mācību ilgums- 16h

25.01.2022., MKPC Ziemeļaustrumi| ZOOM platforma| informatīvais seminārs “Aktualitātes meža īpašniekiem”.

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt par gada pārskatu iesniegšana VMD, aktualitātēm meža īpašniekiem. Meža kaitēkļu ierobežošana izliekot putnu būrus. Ziemojošo putnu piesaiste meža kaitēkļu ierobežošanā mežaudzē.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Aktuālie pētījumi meža fitotatoloģijas jomā"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par trupes sēņu sastopamību parastās egles audzēs uz bijušajām lauksaimniecības zemēm, kā arī dažādiem citiem aktuāliem pētījumiem meža fitopatoloģijā.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/H6Kmju3B525Lixno8
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Lapas

Subscribe to RSS - Gulbenes novads