Tiešsaistē ZOOM | Kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas putnkopības produkcijas ražošana

Pieteikties šeit

+371
Datums: 
2. Februāris, 2022 līdz 9. Februāris, 2022
Reģions: 
Vieta: 
Tiešsaistē ZOOM

LLKC Cēsu konsultāciju birojs organizē 16 stundu mācības putnkopībā "Kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas lopkopības produkcijas ražošana".
Mācības notiks tiešsaistē ZOOM platformā, š.g. 2., 3. 8. un 9. februārī.

Mācību galvenās tēmas:
-Dzīvnieku ēdināšana un turēšana
-Produkcijas kvalitātes prasības un kvalitātes nodrošināšana
-Normatīvie akti un likumdošana (PVD prasības)
Plašāku mācību programmu skatīt pielikumā.

Mācību dalībniekiem jābūt iesaistītiem lauksaimniecības nozarē un jāizpilda pielikumā pievienotā mācību dalībnieka reģistrācijas veidlapa.

LĪDZMAKSĀJUMS:
-30,25 EUR (t.sk. PVN) mazajām saimniecībām (apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 15 000 EUR)
Saimniecībām ar apgrozījumu virs 15 000 EUR līdzmaksājums mainās, par līdzmaksājumu saiznāties ar Daci Kalniņu.

Informācija un pieteikšanās:
Dace Kalniņa, 28381477, dace.kalnina@llkc.lv
Gunda Kazerovska, 26360434, gunda.kazerovska@llkc.lv

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas
(LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Kontaktinformācija: 
Dace Kalniņa, 28381477, dace.kalnina@llkc.lv
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: