Ādažu novads

Gaujas Svētki Ādažos

Nu jau 13 gadus Ādažu novada iedzīvotājiem un ciemiņiem ir pavasarīgu noskaņu smelšanas laiks 'Gaujas Svētku' ietvaros.
2023.gada 27.maijā uz Ādažiem ir aicināti visi. Visas dienas ietvaros paredzētas garšai, dzirdei, iepirkumiem un dabas burvības aktivitātes.

“Piekrastes zvejniecības aktualitātes”

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 21.09.2022 , Carnikavā, Rīgas jūras līča austrumu piekrastes zonas zvejas uzņēmumiem rīko informatīvo semināru “Piekrastes zvejniecības aktualitātes”.
Tajā Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktora vietniece Inese Bārtule runās par grozījumiem jūras zvejas noteikumos. Aktuālo par ES atbalstā piekrastes zvejniecībai stāstīs Edīte Kubliņa, LR Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītāja un kopīgā diskusijā piedalīsies arī paši dalībnieki.

Ādažu novadā aicina iedzīvotājus un uzņēmējus izteikt savu viedokli par LEADER programmas īstenošanu

Biedrība “Gaujas Partnerība” turpina vērtēt savas attīstības stratēģijas īstenošanas rezultātus un to ietekmi uz Ādažu novada attīstību. Atgādinām, ka kopš 2016.gada Ādažu novadā tiek īstenoti dažādi projekti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un cita finansējuma ietvaros, lai Ādažu novads iedzīvotājiem būtu augsta dzīves kvalitāte, novadā attīstās uzņēmējdarbība un nevalstisko organizāciju darbība, kā arī ir aizsargāti un sakārtoti vietējie dabas objekti un resursi. Pamatā tas tiek darīts, īstenojot LEADER projektus.

Ādažu novadā aicina iedzīvotājus un uzņēmējus izteikt savu viedokli par LEADER programmas īstenošanu

Biedrība “Gaujas Partnerība” turpina vērtēt savas attīstības stratēģijas īstenošanas rezultātus un to ietekmi uz Ādažu novada attīstību. Atgādinām, ka kopš 2016.gada Ādažu novadā tiek īstenoti dažādi projekti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un cita finansējuma ietvaros, lai Ādažu novads iedzīvotājiem būtu augsta dzīves kvalitāte, novadā attīstās uzņēmējdarbība un nevalstisko organizāciju darbība, kā arī ir aizsargāti un sakārtoti vietējie dabas objekti un resursi. Pamatā tas tiek darīts, īstenojot LEADER projektus.

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Lauku attīstības programmas ietvaros

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Lapas

Subscribe to RSS - Ādažu novads