Racionālu piena lopkopības ražošanas modeļu rokasgrāmata

Racionālu piena lopkopības ražošanas modeļu rokasgrāmata ir veidota ar mērķi lai piensaimnieki gūtu informāciju par jaunākajām piensaimniecību apsaimniekošana metodēm, kā arī iespējamajiem piensaimniecību modeļiem veidojot jaunu saimniecību. Šī grāmata ir ilggadīgas SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” darbības rezultātu apkopojums piensaimniecības sektorā un jauns izaicinājums tālākai virzībai – interneta rīkam, ar kura palīdzību piensaimniekiem būs iespēja aprēķināt, kā saimniekot intensīvāk, ekonomiskāk un efektīvāk.

Atbilstoši piensaimniecību attīstības tendencēm Latvijā grāmatā ir iekļautas četru dažādu lielumu fermu tehnisko projektu skices ar to tāmēm un piensaimniecības kompleksa izbūves izmaksām, kuras veidotas pēc optimālākām, ekonomiski pamatotām un efektīvākām saimniekošanas metodēm. Aprakstošajā daļā ir iekļauti apraksti par slaukšanas tehnoloģijām, dzīvnieku ēdināšanas pamatprincipiem, to labturību un informācija par biežāk novērotajām dzīvnieku slimībām. Ir izveidota arī augkopības sadaļa, kurā ir ietvertas lauku apsaimniekošanas tehnoloģijas, kultūraugu īss raksturojums un audzēšanas īpatnības, kā arī konspektīvs apraksts par kultūraugu slimībām. Ekonomiskajā blokā pašlaik ir publicētas ekonomiski pamatotas investīcijas ar nosacījumu, ja piena ražošanas saimniecība tiek veidota no jauna.

Rokasgrāmata tapusi ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un Valsts Lauku tīkla atbalstu. Visi ietvertie fakti grāmatā ir balstīti uz iegūtiem ilggadīgiem, praktiskajā darbībā pārbaudītiem speciālistu pētījumiem. Autoru kolektīvs pateicas par sniegto palīdzību grāmatas tapšanā projektētājam Vitālijam Murikovam, inženierim Jānim Kažotniekam, SIA GEA Farm Technologies Latvijā vadītājam Andrim Kurgam un kompānijai SIA DeLaval par nesavtīgi sniegto tehnisko un informatīvo atbalstu „Racionālu piena lopkopības ražošanas modeļu rokasgrāmatas” tapšanā.

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” rokasgrāmatas autoru kolektīvs no Augkopības nodaļas Ingrīda Grantiņa un Laura Ludevika, no Lopkopības nodaļas Antra Gražule, Dainis Arbidāns un Ilmārs Gruduls, no Ekonomikas nodaļas Santa Pāvila un Jevgēnijs Maļiko cer, ka publicētais datu materiāls būs pamats tālākai spēcīgu piena ražošanas saimniecību attīstībai Latvijā.

I SAIMNIECĪBAS BŪVJU PLĀNI, SKICES UN TĀMES

1. 60 slaucamo govju komplekss un dzīvnieku kustības plānojums

2. 100 slaucamo govju komplekss un dzīvnieku kustības plānojums

3. 300 slaucamo govju komplekss un dzīvnieku kustības plānojums

4. 500 slaucamo govju komplekss un dzīvnieku kustības plānojums

II RAŽOŠANAS ĒKU IEKĀRTAS, TEHNOLOĢIJAS UN IZMAKSAS

1. Piena fermas aprīkojuma izmaksas

2. Optimālais darbinieku skaits piensaimniecībā atkarībā no lieluma

III LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKAS PLĀNOJUMS

1. Traktortehnikas plānojums / paskaidrojums

IV LOPKOPĪBAS SADAĻA

1. Slaukšanas iekārtu izvēle

2. Govju šķirņu raksturojums

3. Telīšu izaudzēšana ganāmpulka atjaunošanai

4. Telīšu attīstības  diagrammas (Excel)

5. Piensaimniecības ganāmpulka atražošana

    5.1. Slaucamo govju selekcijas nozīme (JAUNUMS)

6. Ganāmpulka lieluma plānošana (Excel)

7. Ēdināšanas apsaimniekošana

8. Lopbarības izmaksu kalkulators (Excel)

2016. gada minerālvielu apkopojums

Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums 

2014. gada analīžu rezultāti 

9. Mītņošana un labturība

10. Govju ilgmūžība

11. Ķermeņa kondīcijas novērtējums slaucamām govīm

12. Kvalitatīva piena ieguves pamatprincipi

V VETERINĀRMEDICĪNA

1. Veterinārmedicīnas bloks

2. Nagu slimības liellopiem. Ārstēšana un profilakse 

VI AUGKOPĪBAS SADAĻA

VII EKONOMIKAS SADAĻA

Plānotās izveides investīcijas