Valsts KLP tīkls

Kopš 2007. gada Latvijā Valsts Lauku tīkls (kopš 2023. gada Valsts Kopējās lauksaimniecības politikas tīkls(Valsts KLP tīkls)) darbojas kā atbalsta punkts Lauku attīstības programmas īstenošanai. Pamatojoties uz līgumu ar Zemkopības ministriju, izveidojot atsevišķu nodaļu “Valsts Kopējās lauksaimniecības politikas tīkla Sekretariātu”, Valsts KLP tīkla funkcijas Latvijā pilda SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”.


Valsts KLP tīkla vīzija

Nodrošināta tīklošanās valsts līmenī starp lauksaimniecības un lauku attīstības jomas organizācijām, iestādēm, konsultantiem, pētniekiem, lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un citiem lauku teritorijā iesaistītajiem.


Valsts KLP tīkla mērķi

  • palielināt visu ieinteresēto personu iesaistīšanos KLP stratēģisko plānu izstrādē un īstenošanā;

  • piedalīties sabiedrības un iespējamo atbalsta saņēmēju informēšanā par KLP un finansēšanas iespējām;

  • veicināt inovācijas lauksaimniecībā un lauku attīstībā, atbalstīt zināšanu apmaiņas un zināšanu veidošanas procesā iesaistīto pušu iekļaušanu un savstarpējo mijiedarbību;

  • palīdzēt pārvaldes iestādēm īstenot KLP stratēģisko plānu un pāreju uz jauno īstenošanas modeli, kas balstīts uz rezultātiem;

  • sniegt atbalstu attiecīgo struktūru uzraudzības un novērtēšanas spēju veicināšanai.