Alsungā radīta aplikācija tūrisma uzņēmējiem

Alsungas viedajā ciemā uzskata, ka jebkuras idejas īstenošana ir savstarpēja sadarbība un nepārtraukta mācīšanās. Patiesi, lielo mērķu sasniegšanai, dodoties pretī vīzijai par savu teritoriju, kas balstīta kopējās dzīves kvalitātes uzlabošanā, soli pa solim kopā tiek liktas zināšanas, prasmes un iemaņas.

Inovatīvi risinājumi var palīdzēt virzīties pretī mērķu sasniegšanai. Tie var tikt īstenoti dažādās dzīves jomās – kādiem tie vietējā teritorijā var atgriezt sen zudušus pakalpojumus, kādam citam – radīt jaunas uzņēmējdarbības formas, vēl kādam – uzlabot dzīves kvalitāti, arī – atvieglot ikdienas soli, papildus veicinot arī savstarpēju sadarbību.

Man ir labi, ja arī citiem ir labi

Ideja par noderīgas mobilās aplikācijas izstrādi radās, kad viedā ciema iniciatīvas grupas dalībnieks Kristaps Vītoliņš piedāvāja savas programmēšanas zināšanas, lai vietējos interesentus apmācītu programmēt. Lai mācības būtu jēgpilnas un mērķtiecīgas, tika nolemts kopīgiem spēkiem radīt mobilo aplikāciju vietējo tūrisma uzņēmēju savstarpējās sadarbības veicināšanai. Programmēšanas mācības uzsāka 11 cilvēku grupa – skolēni, skolotāji, uzņēmēji un citi interesenti.

Patlaban aplikāciju testē vairāki Alsungas novada mazie uzņēmēji, un drīzumā tā tiks piedāvāta plašākam lietotāju lokam. Aplikācijā reģistrējušies tūrisma uzņēmēji viegli var uzzināt, kur iespējams iegādāties sklandraušus, pīrāgus vai citus vietējos gardumus. Tāpat iespējams uzzināt, vai vietējās naktsmītnes ir pieejamas un burkānu vīns gatavs. Mērķis ir vienam otru atbalstīt – ja pats nevaru nodrošināt ar kādu izstrādājumu vai pakalpojumu, tad labprāt sadarbošos ar kaimiņu.

Attīstoties sadarbībai ar vēsturiskā suitu novadā ietilpstošo Jūrkalni un Gudeniekiem, iecerēts, ka mobilā aplikācija tiks papildināta ar visu suitu teritorijā darbojošos mazo uzņēmēju tūrisma piedāvājumu.

Papildus kopā ar Alsungas vidusskolas skolēniem un citiem interesentiem programmēšanas mācībās tika radīts Saules sistēmas virtuālās realiātes modelis, kas skolēniem labi parāda neierobežotās iespējas digitālajā pasaulē un iedvesmo interesēties par zinātni. Iespējams, ka jaunietis, apgūstot programmēšanas pamatus, turpinās savas karjeras attīstību šajā virzienā.

Esam gandarīti, ka 23. februārī projekta SmartRural21 organizētajā starptautiskā pasākumā viedajiem ciemiem “Smart Village Academy” Kristaps Vītoliņš dalījās pieredzē par Alsungas viedā ciema paveikto un nākotnes plāniem, pastāstot arī par digitālo tehnoloģiju labāku izmantošanu un īstenotajām programmēšanas mācībām Alsungā.

Jaunas prasmes viedā ciema attīstībai

Jaunās zināšanas un prasmes uz Alsungas viedo ciemu atveda Kristaps Vītoliņš, kurš līdz ar pirmo vīrusa Covid-19 vilni ar sievu Ilzi un bērniem pārcēlies no Rīgas. Pats vēlāk stāstīja: “Nav nejaušība, ka esam Alsungā. Vecvecāki nāk no Alsungas”. Tas ir tas, kas viņam un ģimenei rada piederības sajūtu šai vietai. Kristapam ir gandarījums, ka viņš un viņa ģimene var staigāt pa ielām, pa kurām reiz staigājuši viņa vecvecāki.

Uzsākot dzīvi Alsungā, Kristaps pamanījis Alsungas viedā ciema iniciatīvas grupas aktivitātes un degsmi par vietējo teritoriju un vērtībām. Drīz arī kopā ar sievu nolēmuši pievienoties šāda veida iniciatīvā. Kristapa sieva Ilze ļoti labprāt iesaistās dažādās diskusijās un dalās ar savām idejām, pēta un veic aptaujas. Gada sākumā Ilze apmācīja vietējos mazos ražotājus datu analīzē, izmantojot Excel.

Viedā ciema ideja patiesībā arī balstās tajā, ka katrs interesents nāk un piedalās ar savām zināšanām un prasmēm, lai kopīgi virzītos pretī izraudzītajiem mērķiem, sasniedzot vīziju par savu teritoriju – par vietu, kādā vēlamies dzīvot.

Vietējās vērtības balstītas zināšanās un prasmēs

Kristaps kā īstens suitu patriots gandarīts, ka nepieciešamos speciālistus mājas remontam spēj atrast tepat – Alsungas novadā. Vietējais galdnieks ģimenei izgatavo mēbeles, bet pārtiku sagādā vietējie mazie ražotāji – mājražotāji.

Lai arī pašam par būvniecību nekas līdz šim nebija zināms, šodien jau apguvis daudzas noderīgas prasmes.

Kristaps stāsta, ka Alsungā izjūt ļoti lielu kopienas sajūtu, ko Rīgā vai citā vietā nekad nav varējis iegūt. “Svarīgi, lai Alsungā arī pēc 10, 15 gadiem dzīvotu cilvēki. Tāpēc ļoti nozīmīgi, ka arī mēs katrs iesaistāmies dažādās iniciatīvās un darbojamies pēc vislabākās sirdsapziņas,” atzīst Kristaps.

Plašāka informācija par Alsungas viedā ciemā īstenotajām aktivitātēm atrodama Facebook grupā @SmartVillageAlsunga. Alsungas viedais ciems – pirmais Latvijas viedais ciems Smart Rural 21 – Facebook grupā @SmartRural21. Atbalsts viedajiem ciemiem – Latvijas Lauku tīkls:  http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/viedie-ciemi.

Kas ir viedais ciems?

Iedzīvotāju kopiena, kuru vieno kopīga identitāte, teritorija un/vai intereses, un kas, balstoties uz savām esošajām stiprajām īpašībām un vērtībām, uzņemas meklēt praktiskus risinājumus izaicinājumiem, ar kuriem tā saskaras.

Zanda Dimanta-Svilpe,
Valsts Lauku tīkla Sekretariāta projektu vadītāja

Foto: no personīgā arhīva

Pievienot komentāru