Sumināti sakoptāko sētu saimnieki Limbažu novadā

LLKC Limbažu birojs piedalījās Limbažu novada organizētajā konkursa “Sakoptākās sētas 2023” vērtēšanas komisijā. Kopā tika apskatīti 30 īpašumi četrās nominācijās – daudzdzīvokļu māja, individuālā apbūve, lauku sēta un ražojošā lauku sēta, atstājot sakoptu un lolotu sētu iespaidu. Vērtēšanas komisiju pārsteidza un iepriecināja krāšņi veidotās puķu dobes, iespaidīgās rožu, hostu un egļu kolekcijas, dārzos iekļautie bērnu rotaļu aprīkojumi un atpūtas vietas.

Jau ceturto gadu tiek piešķirta Limbažu konsultāciju biroja balva nominācijā “Ražojošā lauku sēta”.

Šogad bija iespēja apskatīt un baudīt sešas lauku saimniecības. Ir apbrīnojamas tās ģimenes, kas noslogotas fermās, siena un ražas novākšanā, spēj atlicināt laiku, lai dārzi slīgtu ziedos un īpašumi būtu skaisti sakopti. Speciālas parādes nebija. Sētu saimnieki rādīja savu ierasto vidi, kur, gaidot ciemiņus, gan bija appļauti zālieni, no puķu dobēm izravētas pa kādai nezālei. Sarunas ar saimniekiem izvērtās sirsnīgas. Tajās iezīmējās paaudžu kopīgi centieni veidot mājīgu savu ģimenes ligzdu, pilnvērtīgi izmantot īpašumu.

Katvaru pagasta “Baložkalnu” saimnieks Andris Balodis pēc dalības konkursā devies mūžībā. Mēs vēl paspējām apmeklēt “Baložkalnus”. Uz jautājumu, kāpēc pieteicies konkursam, saimnieks atbildēja – gribējies celt pašapziņu. Nu “Baložkalnos” saimnieko viņa abi dēli. Viņiem kopjami vairāk nekā 30 ha zemes, audzējami gaļas liellopi. Sakņu dārzā gatavojas jaunā raža un briest āboli augļu dārzā. Turpmāk bez tēva. 

Antrai un Guntim Sirmajiem Viļķenes pagasta “Kronīšos” tīk ekoloģiskas un senas lietas. Tā bioloģiski tiek apstrādāti ap 40 ha zemes, permakultūrā tiek audzēti tomāti. Gan jau būsiet dzirdējuši un, iespējams, arī baudījuši “Kronīšu” eko konservus. Apskatei atvēlēta vecā klēts un arī saimnieka hobija rezultāts – atjaunoti retro automobiļi. Un tas viss sakoptā lauku vidē, kur ciemiņus gaida jauks tējas namiņš un blakus atpūtas vieta ar dzirnakmenī veidotu galdu.

Umurgas pagasta “Strēlniekos” dzīvo un saimnieko trīs paaudzes.Saimniecību izrāda jaunais saimnieks Jānis Miķelsons ar sievu Lāsmu. Skatienam atklājas plaša, sakopta saimniecība, atjaunota dzīvojamā māja, bērniem ierīkots varens ūdens baseins un pašiem atpūtas vieta. Gar visu iebraucamo ceļu iekārtota gaumīga ziemciešu, rožu un dekoratīvo kokaugu dobe. Saimniecībā nodarbojas ar augļkopību, audzē zemenes – vēlās dabūjām nobaudīt vēl apmeklējuma laikā, avenes, krūmmellenes tirgum un pašlasīšanai. Jānis jau vairākus gadus audzē labību, šobrīd ap 130 ha platībā.

Ingūnas Zvīnes saimniecībā Liepupes pagasta “Atvaros” ierīkoti dažādi dekoratīvo kokaugu un skujkoku stādījumi, sakopta plaša lauku vide, atjaunota dzīvojamā māja un vecā klēts. No jauna uzcelta pirts ēka ar terasi atpūtai. Visvairāk piesaista košie petūniju stādījumi, kas ir visur. Tas tādēļ, ka saimniece nodarbojas ar puķu stādu audzēšanu, ko pārdod Saulkrastu tirgū. Sezonā tiek izaudzēti vairāki tūkstoši visdažādāko vasaras puķu, kur lielu daļu ieņem šī brīža modes puķe – Vistas sērijas petūnija. Starp citu, gandrīz visas konkursa komisijas meitenes mājās pārveda ne vienu vien stādiņu. Saimnieces otrs peļņas avots ir paliela  dējējvistu saime.

Brīvzemnieku pagasta “Liepiņās” redzama plaša saimniecība, kur saimniece Inese Grasberga ikdienā rūpējas par ap 180 dažādu vecumu jaunlopu un slaucamo govju ganāmpulku. Ražojošā vide norobežota no dzīvojamās ar ēkām un stādījumiem, nesen uzcelta jauna lauku vidē iederīga dzīvojamā ēka. Skaisti apdarināta aka, izveidota atpūtas vieta un lapene, tāpat rotaļu namiņš bērniem. Saimniece aizraujas ar veco darbarīku un lietu saglabāšanu, tās izkārtotas pie vecās klēts un kūts. Skatienam paveras ļoti liela dobe, kas ierīkota vecās mājas pamatos.

Braslavas pagasta “Ielejās”, kur saimnieko Ruta un Boriss Onofrijčuki, vispirms uzmanību piesaista košo vairāk nekā 50 šķirņu rožu stādījumi. Tās papildina  dažādas ziemcietes un vasaras puķes. Visur redzama ļoti sakopta vide, skaists zāliens. Dzīvžoga malā mazbērniem izveidotas rotaļu ierīces un  netālu no mājas redzams saimnieku lepnums – pašu rokām celtā lapene, kas ideāli iekļaujas puķu un košumkrūmu stādījumos. Saimnieki nodarbojas ar piena lopkopību, vairākās siltumnīcās audzē stādus, tomātus un gurķus tirgošanai. Ruta cep ļoti skaistas un garšīgas tortes, par ko pārliecinājāmies arī mēs.

8. septembrī Puikules muižā notika Limbažu novada organizētā konkursa “Sakoptākā lauku sēta 2023” apbalvošanas pasākums. Nominācijā “Ražojošā lauku sēta” Limbažu novada pašvaldība sveica:

1. vieta – Braslavas pagasta “Ielejas”, Ruta un Boris Onofrijčuki.

2. vieta – Brīvzemnieku pagasta z/s “Liepiņas”, Inese Grasberga.

3. vieta – Liepupes pagasta “Atvari”, Antra Zvīne.

Limbažu konsultāciju birojs šogad savu galveno balvu 300 eiro vērtībā, ko iespējams izmantot biroja pakalpojumos, piešķīra Umurgas pagasta “Strēlniekiem”, kurā saimnieko Jānis un Lāsma Miķelsoni. Paralēli sakoptībai birojs vērā ņēma arī saimniecības ražošanas attīstību, ieguldīto darbu mērķtiecīgā attīstībā paaudžu maiņas kontekstā.

Pateicības par piedalīšanos un ieguldīto darbu birojs izteica saviem sadarbības partneriem un klientiem – Viļķenes pagasta “Kronīšu” saimniekiem Antrai un Guntim Sirmajiem un Brīvzemnieku pagasta “Liepiņas” saimniecei Inesei Grasbergai.

Paldies visu sakopto sētu saimniekiem, jo, kā redzējām, viņiem ir ļoti svarīgi dzīvot sakoptā, skaistā vidē, kas priecē gan citu acis, gan savējās.

 

Jautrīte Legzdiņa,

LLKC Limbažu biroja projektu vadītāja

Attēlā: LLKC Limbažu biroja vadītājs Aigars Legzdiņš pasniedzis speciālbalvu SIA “Strēlnieki” saimniecei Lāsmai Miķelsonei

 

 

Pievienot komentāru