Nītaurē tapusi vēl viena jauna un labiekārtota vieta

GalerijaPrint

Šovasar aktīvi būvdarbi notika Amatas novada Nītaurē, kur  izveidots jauns gājēju celiņš, lai uzlabotu satiksmes drošību un risinātu jautājumus par ērtu un drošu iedzīvotāju pārvietošanos  gar reģionālo autoceļu P3  Garkalne–Alauksts.

Celiņu pašvaldība izbūvēja par saviem līdzekļiem. Līdztekus uzlaboja arī ūdens novadīšanas sistēmu, nobruģēja celiņu, papildināja  apgaismojumu, uzstādot jaunas laternas. Tika atjaunota arī esošās autobusa pieturas platforma un uzstādīts jauns pieturvietas paviljons.

Savukārt gājēju celiņu uz pagasta ēku pašvaldība realizēja LEADER projektā “Pārvietojies Nītaurē droši – gājēju celiņš ar 3D norādēm”. Projektu īstenoja ar Lauku atbalsta dienesta un Cēsu rajona lauku partnerības atbalstu. Lai varētu nodrošināt normatīvos paredzēto gājēju ceļa garenkritumu, veco, savu laiku nokalpojušo kāpņu vietā tapa jauni kāpņu posmi. Uz bruģētajiem kāpņu posmiem izveidoti 3D zīmējumi. Tie piesaista skatienu, ir interesanti un  koši.

Saskaņā ar veiktajiem iepirkumiem un noslēgtajiem būvdarbu līgumiem, darbus objektā veica SIA “Karjeru tehnikas noma”, bet 3D zīmējumus īstenoja Jānis Vīksna.

Tagad Nītaurē ir vēl viena jauna un labiekārtota vieta.

Inese Menģele,
Amatas novada lauku attīstības konsultante 

Foto galerija: 

Pievienot komentāru