LPKS "Latgales ekoprodukti" veicina Latgalē saražotās bioloģiskās produkcijas noietu

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība (LPKS) ir „Latgales ekoprodukti” dibināta 2004. gadā. Tā atrodas Preiļu rajona Vārkavas novada „Saleniekos”. Kooperatīvās sabiedrības mērķis ir apvienot bioloģiskās lauksaimniecības nozarē Latgalē strādājošos un nodrošināt pakalpojumus viņu saražotās produkcijas pirmapstrādei, pārstrādei, fasēšanai un realizācijai, tādējādi veicinot savu biedru labklājības līmeņa celšanos un vajadzību apmierināšanu. Kooperatīvajā sabiedrībā 2009. gada sākumā ir 30 biedru no Preiļu, Krāslavas, Rēzeknes un Daugavpils rajona.

LPKS „Latgales ekoprodukti” iepērk bioloģisko produkciju no apkārtējo rajonu zemniekiem. Iespēju robežās tiek veikta produkcijas pirmapstrāde un fasēšana, sagatavotos garšaugu maisījumus, augu tējas, kaltētus augļus un dārzeņus nogādā tirdzniecības vietās Daugavpilī un Rīgā SIA „ZT”. 

LPKS „Latgales ekoprodukti” sniedz pakalpojumus grāmatvedībā, kā arī transporta, šķeldotāja un dārza traktora pakalpojumus, rīko seminārus un apmācības.

Kooperatīvās sabiedrības biedri 2007. gadā bija pieredzes apmaiņas braucienā uz Austriju un Itāliju, 2008. gadā, iesaistoties projekta aktivitātēs, apmeklēja Igauniju. 

Laikā no 2004. gada līdz 2008. gadam kooperatīvā sabiedrība ir saņēmusi valsts atbalstu, kas domāts atzītiem lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīviem, lai veicinātu to attīstību. Atbalsta apjoms ir atkarīgs no iepriekšējā darbības gadā sniegto pakalpojumu apjoma.

 Īstenotie projekti:

  • 2004. gadā:

„Bioloģisko produktu pārstrāde un realizācija”;

„Bioloģiski ražotu produktu tirgus paplašināšana”.

  • 2005. gadā:

„Bioloģiskām metodēm ražota medus pirmapstrāde un realizācija”;

„Dārzeņu fasētavas pilnveidošana”.

  • 2006. gadā:

„Iepakošanas uzņēmuma pilnveidošana”.

Par saņemto Eiropas Savienības un valsts atbalstu ir iegādāts šķeldotājs augļu koku izgriezto zaru sašķeldošanai, dārza traktors rindstarpu izpļaušanai augļudārzā, kravas busiņš, datortehnika, kā arī izveidota biroja telpa, augļu, dārzeņu un medus fasēšanas cehs.

 

Sagatavoja I. Teilāne

 

Pievienot komentāru