Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība „Sēlpils piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība"

LPKS „Sēlpils piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība” piedalās ES struktūrfondu (ELVGF) pasākumā „Atbalsts ražotāju grupām” no 2004. gada līdz 2008. gadam, ar mērķi veicināt biedru skaita pieaugumu un tādējādi nodrošinātu vienotas kvalitātes pietiekamā apjomā iepirktā piena izdevīgāku realizāciju. Atbalsts tiek noteikts pēc vienotas likmes atkarībā no LPKS „Sēlpils piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība” biedru ikgadējā pārdotās produkcijas apjoma un tiek piešķirts LPKS darbības nodrošināšanai.

 LPKS „Sēlpils piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība” saņem atbalstu arī no valsts subsīdijām, kas domātas atzītām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām, lai veicinātu kooperatīvu attīstību, saņemot noteiktu atbalstu pēc likmes un kritērijiem, kas atkarīgs no iepriekšējā darbības gadā sniegto pakalpojumu apjoma. 

 Par atbalsta naudu ir iekārtots LPKS „Sēlpils piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība” birojs (iegādātas mēbeles, datortehnika, izremontētas telpas), kā arī izveidots stacionārs piena pieņemšanas punkts; tiek uzturētas tehniskā kārtībā piena savākšanas mašīnas.

Sagatavoja Ilze Teilāne

Pievienot komentāru