Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība „Kuziks”

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība (LPKS) Kuziks darbojas Jēkabpils rajonā, apvienojot biedrus no Kūku, Krustpils, Variešu, Salas, Sēlpils un Ābeļu pagasta. Tas tika nodibināts 2004. gadā un apvienoja sešus biedrus, savukārt pašlaik kooperatīvā jau ir 12 biedri, kuru saimniecību kopējā platība ir ap 4000 ha. Kooperatīva biedri lielāko daļu saražotās produkcijas (graudi un rapsis), pirmapstrādi un uzglabāšanu veic kaltē, kas atrodas Jēkabpils rajona Kūku pagastā un tālāk realizē vairākiem uzņēmumiem, piemēram, SIA Kesko Agro Latvija, LPKS Latraps u.c. LPKSKuziks ir Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijā biedrs.
 

LPKS Kuziks stiprā puse ir kooperatīvās sabiedrības biedru saražotās produkcijas izdevīgāka realizācija, tādējādi nostiprinot viņu saimniecību konkurētspēju. Ja kādam kooperatīva biedram rodas vajadzība pēc lauksaimniecības tehnikas, tad citi kooperatīva biedri sniedz pakalpojumu, tādējādi izpalīdzot, tad ir ļoti svarīgi kultūraugus censties laikā pagūt iesēt, novākt... utt., t.i. paveikt dažādus lauku darbus. 

Lai nodrošinātu efektīvāku LPKS Kuziks un lauksaimniecības kooperatīvu darbību Latvijā vispār, nepieciešams:

  •  pēc iespējas ātrāk izlīdzināt platībmaksājumu likmes starp ES dalībvalstīm, lai izbeigtu negodīgo konkurenci lauksaimniecības produkcijas ražošanā;
  •  steidzami veikt izmaiņas Latvijas valsts likumos, lai mazinātu lauksaimniecībā izmantojamo zemju iztirgošanu ārzemniekiem, kas ar savu kapitālu rada lielu spriedzi esošām Latvijas zemnieku saimniecībām, līdz ar to arī lauksaimniecības kooperatīviem, tādejādi apdraudot to eksistenci ilgtermiņā;
  •  Latvijas valstij caur Latvijas Hipotēku un zemes banku rast pieejamus kredītus ar zemu procentu likmi zemnieku saimniecību īpašniekiem lauksaimniecības zemes iegādei;
  •  arī turpmāk valsts subsīdijās paredzēt atbalstu samaksāto kredītprocentu daļējai dzēšanai.

   

LPKS Kuziks piedalās ES struktūrfondu (ELVGF) pasākumā Atbalsts ražotāju grupām no 2004. gada līdz 2008. gadam, ar mērķi veicināt biedru skaita pieaugumu, tādējādi nodrošinot vienotas kvalitātes pietiekamā apjomā saražoto graudu izdevīgāku realizāciju saviem biedriem. Atbalsts tiek noteikts pēc vienotas likmes atkarībā no LPKS Kuziks biedru ikgadējā pārdotās produkcijas apjoma, un tas tiek piešķirts LPKS darbības nodrošināšanai un vadībai. 

LPKS Kuziks saņem atbalstu arī no valsts subsīdijām, kas domātas atzītām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām, lai veicinātu kooperatīvu attīstību, saņemot noteiktu atbalstu pēc likmes un kritērijiem, kas atkarīgs no iepriekšējā darbības gadā sniegto pakalpojumu apjoma. 

Pašlaik LPKS Kuziks īsteno struktūrfondu projektu, kas paredz kaltē esošo iekārtu modernizēšanu.

Pievienot komentāru