Darbu sāk Dobeles novada Uzņēmēju konsultatīvā padome

Pirmās Dobeles novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdes laikā 18. decembrī par padomes priekšsēdētāju ievēlēta Zita Sāviča, bet par priekšsēdētāja vietnieci – Iveta Grudovska, informē Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra (PIUAC) uzņēmējdarbības atbalsta struktūrvienības vadītāja Svetlana Jarmoļiča.

Sēdes dalībnieki apsprieda potenciālās sadarbības iespējas, pašvaldības aktualitātes un jautājumus, kas saistīti ar turpmāko padomes darbību.

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvs tika apstiprināts 2023. gada 30. novembra Dobeles novada domes sēdē. Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums nosaka, ka padomi veido Dobeles novadā reģistrētu uzņēmumu, to apvienību, padomju, asociāciju u. c. deleģēti pārstāvji. Pašlaik Uzņēmēju konsultatīvajā padomē darbosies SIA “Baltic Candles Ltd.” pārstāve Zita Sāviča, Grudovska zemnieku saimniecības “Lielvaicēni” pārstāve Iveta Grudovska, SIA “Tērvetes tauriņi” valdes loceklis Artis Treimanis, SIA “Aģis” valdes priekšsēdētāja Antra Mangule, SIA “Autofirma Raivo” valdes loceklis Raivo Paškausks, SIA “ILVA Ltd.” valdes priekšsēdētājs Nikolajs Kapitonovs.

Iepriekš, pamatojoties uz uzņēmēju izrādīto interesi par konsultatīvās padomes izveidi, Dobeles novada uzņēmēji tika aicināti pieteikties dalībai Dobeles novada uzņēmēju konsultatīvajā padomē.

Padomes uzdevumi ir līdzdarboties, iesaistīties un iesniegt priekšlikumus dažādu jautājumu risināšanai, piemēram, plānošanas dokumentu (novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija, attīstības plāni, tematiskie plāni u. c.) izstrādei vai to grozījumiem, labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošanai, kā arī nozīmīgu attīstības un investīciju projektu ietekmes uz sociāli ekonomiskās attīstības gaitu novadā un atbilstības novada attīstības programmā noteiktajām attīstības prioritātēm novērtēšanai. Tāpat arī kopīgu projektu īstenošana sadarbībā ar pašvaldības struktūrvienībām, lai veicinātu novada sociāli ekonomisko attīstību, lai nodrošinātu uzņēmēju līdzdalību novada tēla veidošanas pasākumos, lai noskaidrotu novada uzņēmēju viedokli par dažādiem jautājumiem un sagatavotu  priekšlikumus to risināšanai, kā arī lai sekmētu novada uzņēmēju informēšanu par pašvaldības lēmumiem, apzinātu un apkopotu ar uzņēmējdarbību saistītās aktuālās problēmas un iespēju robežās veicinātu savstarpējo informācijas apmaiņu starp uzņēmējiem. Uzņēmēju padomes dalībnieki arī varētu kompetences robežās rosināt lēmumprojektus izskatīšanai domes sēdēs.

Uzņēmēju konsultatīvās padomes mērķis ir sekmēt labvēlīgas uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, aktivizējot savstarpēju dialogu starp uzņēmējiem un pašvaldību.

“Uzņēmēju konsultatīvā padome viennozīmīgi stiprinās pašvaldības saikni ar uzņēmējiem un veicinās labvēlīgas uzņēmējdarbības vides attīstību Dobeles novadā,” iepriekš uzsvēra Dobeles novada domes priekšsēdētājs Ivars Gorskis.

Ir izstrādāts arī Dobeles novada pašvaldības Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums, kas apstiprināts ar 2023. gada 28. septembra Domes lēmumu.

 

Informāciju sagatavoja Dobeles novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa                              

Foto: Dobeles PIUAC

 

Pievienot komentāru