Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina devītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu

Datums: 
11. Septembris, 2023 līdz 11. Oktobris, 2023
Vieta: 
Biedrības „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” birojs

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina devītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks: 2023. gada 11. septembris – 2023. gada 11. oktobris
Projektu iesniegumi tiks pieņemti šādā vietējās attīstības stratēģijā noteiktajā rīcībā:

Mērķis 1 Atbalsta sniegšana vietējās ekonomikas attīstībai

Rīcība 1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū – paredzētais kopējais finansējums – 63 431,99 EUR

Ar SVVA stratēģiju var iepazīties arī biedrības mājas lapā www.zgauja.lv , kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv

Projekta iesniegumus var iesniegt tikai Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).

Kontaktinformācija: 
Dagnija Ūdre, tālr. 29219477, 29163859, e-pasts: ziemelgauja@gmail.com
Reģions filtram: