Esi uzņēmējs Aizkraukles novadā

Datums: 
10. Marts, 2023
Vieta: 
Aizkraukles novada Uzņēmējdarbības atbalsta centrs

Aizkraukles novada pašvaldība arī šogad rīko biznesa ideju konkursu “Esi uzņēmējs Aizkraukles novadā 2023!”, kurā var startēt ikviens iedzīvotājs, kuram ir iecere sava biznesa uzsākšanai vai attīstībai. Konkursa laureāti savas idejas īstenošanai iegūs pašvaldības finansiālo atbalstu līdz 5000 eiro. Pieteikumus pretendenti varēs iesniegt līdz 17. aprīlim, bet 10. martā paredzēta informatīvā stunda, kurā par konkursu uzzināsiet vairāk.

Konkurss “Esi uzņēmējs Aizkraukles novadā 2023!” tiek rīkots, lai atbalstītu fizisku un juridisku personu biznesa ideju īstenošanu, sekmētu saimnieciskās darbības attīstību un motivētu iedzīvotājus realizēt savas biznesa idejas jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanā. Aizkraukles novada dome februāra sēdē apstiprināja pašvaldības rīkotā biznesa ideju konkursa nolikumu, nosakot kārtību, kādā pretendenti tam var pieteikties, finansējuma piešķiršanas kārtību un citas nianses.

Aizkraukles novada pašvaldības uzņēmējdarbības speciāliste Baiba Kellere informē, ka pieteikumus biznesa ideju konkursam var iesniegt fiziska persona (ne jaunāka par 18 gadiem) vai juridiska persona (uzņēmējdarbība reģistrēta ne ilgāk kā divus gadus), kurai ir biznesa ideja un kura plāno uzsākt vai attīstīt uzņēmējdarbību Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā. Konkursā nevar piedalīties biedrības, nodibinājumi, sabiedriskās organizācijas un to apvienības. Tāpat netiek izskatīti pieteikumi, kuros biznesa ideja tiek plānota darbaspēka meklēšanas, darījumu ar nekustamo īpašumu, azartspēļu un derību, ieroču, munīcijas un sprāgstvielu, tabakas, alus un alkoholisko dzērienu ražošanas un tirdzniecības sfērās.

Pretendenti pieteikumus biznesa ideju konkursam var iesniegt līdz šī gada 17. aprīļa pulksten 18. Tie jāiesniedz Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, apvienību pārvaldēs, pagastu pakalpojumu centros vai jāsūta pa pastu, vai e-pastā: dome@aizkraukle.lv, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumus izvērtēs ar domes lēmumu apstiprinātā konkursa vērtēšanas komisija astoņu locekļu sastāvā. Pretendentus, kuru iesniegtie pieteikumi atbildīs nolikuma prasībām, savu biznesa ideju aicinās prezentēt konkursa vērtēšanas komisijai. Tā lēmumu par konkursa rezultātiem pieņems līdz šī gada 18. maijam.

Konkursa īstenošanai šajā gadā no Aizkraukles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem piešķirti 20 000 eiro. Katrs konkursa laureāts savas idejas īstenošanai var iegūt finansējumu līdz 5000 eiro, minimālais atbalsta apjoms nav noteikts.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.aizkraukle.lv un Aizkraukles novada Uzņēmējdarbības atbalsta centrā Lāčplēša ielā 1 – 52 Aizkrauklē, iepriekš saskaņojot vizītes laiku pa tālruni +371 26227581. Lai saņemtu nolikumu elektroniski, tas jāpieprasa, sūtot vēstuli e-pastā: baiba.kellere@aizkraukle.lv.

Jautājumu gadījumā pretendenti var vērsties pie uzņēmējdarbības speciālistēm Baibas Kelleres, tālrunis +371 26227581, vai Elitas Kaņepējas, tālrunis +371 27873332, vai sūtot vēstuli e-pastā.

Lai informētu par konkursa norisi, pieteikumu iesniegšanas kārtību un citām prasībām, šī gada 10. martā no pulksten 10 tiešsaistes platformā MS Teams notiks informatīvā stunda. Tajā pieredzē dalīsies arī iepriekšējā gada biznesa ideju konkursa laureāti. Par informatīvās stundas norisi un pieslēgšanos sanāksmei informācija tiks publiskota pašvaldības mājaslapā.

Pagājušajā gadā biznesa ideju konkursā “Esi uzņēmējs Aizkraukles novadā!” pašvaldības atbalstu savas biznesa idejas īstenošanai saņēma pieci topošie vai esošie uzņēmēji: SIA “ES&ME” no Jaunjelgavas, jaunā zobu higiēniste Santa Markune-Kļaviņa, pēdu aprūpes speciāliste Elfa Sekace, SIA “Barvedis” no Aizkraukles un veselīgo kūku meistare Kristiāna Kreitāle no Pļaviņām.

Kontaktinformācija: 
Baiba Kellere, 26227581, Baiba.Kellere@aizkraukle.lv.
Reģions filtram: