23.02.2023, Lieģi (Dienvidkurzemes novads) | Seminārs par jaunajiem atbalsta maksājumiem 2023.gadā un to saņemšanas nosacījumiem

Datums: 
23. Februāris, 2023
Vieta: 
Lieģu kultūras nams

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” sadarbībā ar Zemkopības ministriju, Lauku atbalsta dienestu, Valsts augu aizsardzības dienestu aicina uz reģionālo semināru Dienvidkurzemes novadā par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna (KLP SP) ietvaros.

@ Datums un laiks: 2023. gada 23. februāris plkst. 13:00. Reģistrēšanās sākot no plkst. 12:30. Seminārs plānots līdz plkst. 17:00.

@ Semināra norises vieta: Lieģu kultūras nams, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.
Norises vietas koordinātes: 56.579698, 21.336026.

@ Semināra pamattēmas:
* Tiešo maksājumu vispārīgie nosacījumi. Ilgtspēju sekmējošs ienākumu pamatatbalsts (ISIP), pārdalošais maksājums, saistītais ienākumu atbalsts. Laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi (LLVS) (Zemkopības ministrijas speciālisti).
* Par pieteikšanās kārtību EPS, izmaiņas atbalsta samazinājuma aprēķinā (Lauku atbalsta dienesta speciālisti).
* Agrovide. Ekoshēmas, t.sk. mēslošanas plāns, tā sagatavošana LIZ pārvaldības sistēmā (Zemkopības ministrijas un Valsts augu aizsardzības dienesta speciālisti).
* Atbalsta samazinājuma piemērs (Lauku atbalsta dienesta speciālisti).
* VAAD Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) pārvaldības sistēma un darbības tajā (Valsts augu aizsardzības dienesta speciālisti).
* LLKC – par konsultantu sniegto atbalstu.

@ Seminārā aicināts piedalīties ikviens. Lai labāk varam sagatavoties semināra norisei, lūgums iepriekš pieteikties, aizpildot anketu saitē -> https://forms.gle/Dq3PMEfSwbH9C7u17

@ Kontakti uzziņai: Aiva Kasparoviča (tālr. 26263682; e-pasts: aiva.kasparovica@llkc.lv), Aleksejs Kačanovs (tālr. 27843096, e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv).

# Papildus informācija:
* Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde sākot ar 2023. gada aprīļā vidu plāno individuālas konsultācijas Dienvidkurzemes novada pagastos. Tikko kā būs zināms konsultāciju norises grafiks tas būs pieejams Valsts lauku tīkla mājas lapā.
* Ja nepieciešama individuāla konsultācija par to, kādas prasības saimniecībā jāievēro, var apmeklēt LAD (www.lad.gov.lv). Klientu apkalpošanas centrus (klātienē klientus LAD apkalpo otrdienās, trešdienās un ceturtdienās) vai zvanīt pa tālruni +371 67095000.
Zemkopības ministrijas aktuālais par KLP 2023-2027. Papildus informācijas saite - https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/klp-2023-202...
* Apkopota informācija un atbildes uz lauksaimnieku uzdotajiem jautājumiem ir pieejama Valsts Lauku tīkla mājaslapā (www.laukutikls.lv) sadaļā “KLP atbalsta pasākumi no 2023. gada - atbildes un skaidrojumi”. Papildus informācijas saite - http://www.laukutikls.lv/klp-atbalsta-pasakumi-no-2023-gada-atbildes-un-...

Kontaktinformācija: 
Aiva Kasparoviča (tālr. 26263682; e-pasts: aiva.kasparovica@llkc.lv), Aleksejs Kačanovs (tālr. 27843096, e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv)
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: