06.02.2023, Grobiņa | Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs aicina uzņēmējus, gidus un citus interesentus uz tikšanos

Datums: 
6. Februāris, 2023
Vieta: 
Biedrības Liepājas rajona partnerība biroja telpās (2. stāvs)

Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs aicina uzņēmējus, gidus un citus interesentus uz tikšanos.

Tikšanās reizēs par aktuālajiem jautājumiem pastāstīs dažādu nozaru speciālisti. Interesentiem ir iespēja arī uzdot jautājumus uz kuriem, attiecīgajā tikšanās reizē atbildēs jomas pārstāvis.

2023. gada 6. februārī pl. 17.00 Grobiņā, Krasta ielā 12 (otrais stāvs), biedrības "Liepājas rajona partnerība" telpās.

Šajā reizē par aktuālajiem jautājumiem runās:
* Biedrības "Liepājas rajona partnerība" izpilddirektore Inita Ate;
* Liepājas biznesa inkubatora vadītāja Vita Liepiņa;
* SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" biroja vadītājs Aleksejs Kačanovs.

Pieteikuma anketa - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgSU76rLNMYccgaDQB57HETrhfTUy_...

# NĀKOŠĀS UZŅĒMĒJU TIKŠANĀS
@ 2023. gada 23. februārī pl. 14.00 Aizputē, Atmodas ielā 16, Tūrisma centra telpās.

Uz tikšanos aicina VID (Valsts ieņēmumu dienests):
* Saimnieciskās darbības reģistrēšanas kārtība VID;
* Nodokļu maksāšanas režīmi;
* Pārskatu iesniegšanas kārtība;
* Saimnieciskās darbības izdevumi;
* Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu žurnāla aizpildīšana;
* Darījumu apliecinoši dokumenti, stingrās uzskaites kvīšu lietošana un atskaites;
* Gadījumi, kad saimniecisko darbību var nereģistrēt.

+ Pieteikuma anketa tikšanās reizei Aizputē - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo6EEZDJKBO1Gt9fR1nPFHLgHb6Yre...

@ 9. martā Pāvilostā pl 17.30.
Zīmolvadība, sociālie tīkli, mājas lapas izveide.

Lūdzam savlaicīgi informēt par savu piedalīšanos kādā no tikšanās reizēm, aizpildot elektronisko anketu, kā arī iepriekš iesūtīt neskaidros jautājumus uz kuriem vēlaties saņemt atbildes semināra laikā no nozares speciālistiem.

Kontakti:
* Dienvidkurzemes novada pašvaldības aģentūra "Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs"
* mājas lapa: http://www.dienvidkurzeme.travel
* e-pasts: info@dienvidkurzeme.travel

Kontaktinformācija: 
Mājas lapa: http://www.dienvidkurzeme.travel, e-pasts: info@dienvidkurzeme.travel
Reģions filtram: