"Laukiem būt!" noslēguma diena |Saldus birojs | 01.12.