Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina astotās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu

Datums: 
31. Oktobris, 2022 līdz 30. Novembris, 2022
Reģions: 
Vieta: 
Biedrība LP Ziemeļgauja

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina astotās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks: 2022. gada 31. oktobris – 2022. gada 30. novembris
Projektu iesniegumi tiks pieņemti šādā vietējās attīstības stratēģijā noteiktajā rīcībā:
Mērķis 1 Atbalsta sniegšana vietējās ekonomikas attīstībai
Rīcība 1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū – paredzētais kopējais finansējums – 75 253,92 EUR

Adrese un vieta, kur var iepazīties ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju:
Biedrības „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” birojs
Valkas ielā 16, Strenči, Valmieras novads, LV-4730
Ar SVVA stratēģiju var iepazīties arī biedrības mājas lapā www.zgauja.lv , kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv
Projekta iesniegumus var iesniegt tikai Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).
Kontaktinformācija:
Administratīvā vadītāja Dagnija Ūdre
Tālrunis – 29219477, 29163859, e-pasts: ziemelgauja@gmail.com

Kontaktinformācija: 
Dagnija Ūdre, Tālrunis – 29219477, 29163859, e-pasts: ziemelgauja@gmail.com
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
sludinajums_zg_8_karta.pdf647.43 KB
Reģions filtram: