Latgales plānošanas reģions izsludina uzņēmēju atklātā grantu projektu konkursa otro kārtu

Datums: 
1. Aprīlis, 2022 līdz 1. Jūnijs, 2022
Reģions: 
Vieta: 
Rēzeknes novads

Latgales plānošanas reģions izsludina pieteikšanos atklātā projektu konkursā “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” EEZ grantu 2014.–2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” ietvaros otrajā kārtā.

2022. gada 1. aprīlī Latgales plānošanas reģions ir izsludinājis pieteikšanos EEZ grantu 2014.–2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atklātā projektu konkursā “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē”, kur būs iespēja saņemt atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai līdz 2024. gadam, īstenojot jaunas biznesa idejas un radot darba vietas Latgales reģionā.

Jau iepriekš tika informēts, ka sākotnējā pieteikšanās konkursam noslēgusies 2021. gada septembrī. Konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” vērtēšanas komisija sadarbībā ar neatkarīgajiem ekspertiem izvērtēja konkursa pieteikumus. Latgales plānošanas reģions kā grantu shēmas apsaimniekotājs šobrīd ir noslēdzis 8 projektu līgumus uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai. Ar piešķirto atbalstu tiks radītas vismaz 8 jaunas darbavietas un dažādots preču sortiments, veidoti jauni un uzlaboti jau esošie pakalpojumi tūrisma, informācijas tehnoloģiju, ēdināšanas, kokapstrādes u.c. nozarēs.

Arī otrajā konkursa kārtā tiks atbalstītas gandrīz visas uzņēmējdarbības jomas un atbalstam var pieteikties jebkura fiziska un juridiska persona (mazais vai mikro uzņēmums), kas savu saimniecisko darbību veic Latgales reģionā. Projektu iesniedzēji, īstenojot jaunu biznesa ideju, varēs saņemt atbalstu jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai, esošu produktu uzlabošanai, ražošanas jaudas būtiskai palielināšanai vai ražošanas procesu būtiskai maiņai, kā arī esošu pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai.

Konkursam pieejamais programmas līdzfinansējums ir 457 625,01 EUR un vienam projektam pieejamais līdzfinansējums ir no 5000 līdz 10 000 EUR. Līdzfinansējuma atbalsta intensitāte nepārsniedz 55% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Minētais atbalsts turpinās Rīcības plāna Latgales reģiona ekonomiskajai izaugsmei īstenošanu.

Visi projekta konkursa dokumenti ir publicēti Latgales plānošanas reģiona mājas lapā, sadaļā Grantu shēma “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” šajā saitē: https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/eez-fi-programma/grantu-shema-... Kā arī EEZ grantu mājas lapā šajā saitē: https://eeagrants.lv/regionala-attistiba-un-kultura/projektu-konkursi/

Projektu pieteikumus var iesniegt Latgales plānošanas reģionam no 2022. gada 1. aprīļa līdz 1. jūnijam.

Sīkāka informācija - nosūtot jautājumus uz e-pastu: eeagrants@lpr.gov.lv

2022. gada 26. aprīlī plkst.14:00 attālināti, izmantojot Zoom platformu notiks konkursa informatīvais seminārs.

Reģistrācija pieejama šajā saitē: https://cloud.latgale.lv/index.php/apps/forms/gsMZXiBSHNF6QrqN

Reģistrētiem dalībniekiem pirms semināra uz e-pastu tiks izsūtīta piekļuves informācija. Pieteikšanās dalībai seminārā līdz 2022. gada 24. aprīlim.

Vairāk informācijas par EEZ grantu programmu “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”: www.eegrants.lv

Kontaktinformācija: 
eeagrants@lpr.gov.lv
Reģions filtram: