30.11.2021.| "Laukiem būt!" pieredzes apmaiņas brauciens| Tukums